IEF 19621

Belang van RTL weegt zwaarder

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 17 november 2020, IEF 19621, IT 3342;  C/16/512722 / KL ZA 20-317 (RTL tegen X) Kort geding. X vordert een preventief uitzendverbod van het programma ''Zeeman confronteert: Stalkers''. Volgens RTL maakt X het leven van zijn ex-vriendin al drie jaar lang tot een nachtmerrie en zij wil in de uitzending aandacht besteden aan het stalkingsgedrag van X met beelden van een confrontatie met X. X wenst deze uitzending te voorkomen. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af, in dit geval weegt het belang van RTL zwaarder dan het belang van X. Daarvoor is redengevend dat hetgeen RTL ter zitting heeft gesteld over de inhoud van het programma voldoende steun vindt in de feiten. Het verwijt van X dat hem geen wederhoor is geboden is verder niet aannemelijk gemaakt. Ook is van belang dat de primaire doelstelling van het programma is om slachtoffers te helpen met het vergaren van bewijs tegen de stalker. Op grond van de door RTL genomen maatregelen is X niet herkenbaar in brede kring. Hoewel hij in zijn naaste kring mogelijk wel zal worden herkend is dit een beperkte inbreuk op zijn recht op privacy.

4.10. Verder is bij de belangenafweging van belang dat naast de primaire doelstelling van het programma (het belichten van het groeiende maatschappelijk probleem van (cyber)stalking) ook de doelstelling om slachtoffers te helpen met het vergaren van bewijs tegen de stalker hier onverkort van toepassing is. X heeft dit weliswaar betwist door te stellen dat alles al bekend was uit ziin strafrechtelijke veroordeling, maar X gaat daarmee voorbij aan het volgende. RTL heeft uiteengezet dat de redactie van het programma en het door hen ingeschakelde recherchebureau hebben aangetoond (o.a. aan de hand van beeldopnames met een dashcam) dat  X na zijn veroordeling (en na afloop van het contactverbod) is doorgegaan met het stalken van zijn ex-vriendin.