Gepubliceerd op dinsdag 7 september 2021
IEF 20175
Gerecht EU (voorheen GvEA) ||
1 sep 2021
Gerecht EU (voorheen GvEA) 1 sep 2021, IEF 20175; ECLI:EU:T:2021:530 (Sony tegen EUIPO ), https://www.ie-forum.nl/artikelen/beeldmerk-te-abstract-om-tot-verwarring-te-leiden

Beeldmerk te abstract om tot verwarring te leiden

Gerecht EU 1 september 2021, IEF 20175, IEFbe 3274; ECLI:EU:T:2021:530 (Sony tegen EUIPO) In 2017 heeft de andere partij in het geschil, Wai Leong Wong, een aanvraag tot inschrijving van het woordteken GT RACING ingediend. Sony heeft hier oppositie tegen ingesteld. Dit was gebaseerd op bovenstaand ingeschreven Uniebeeldmerk, alsmede een aantal niet-ingeschreven woordmerken. Deze oppositie is afgewezen en het beroep dat hierop volgde is verworpen. Sony voert in deze zaak onder andere aan dat de kamer van beroep een fout heeft gemaakt bij de vergelijking van de conflicterende tekens. Het relevante publiek, waaronder liefhebbers van videospelletjes, zou het ingeschreven merk opvatten als een gestileerde weergave van de hoofdletters 'G' en 'T'. Het Gerecht oordeelt dat de kamer terecht heeft gesteld dat bij gebreke van een duidelijke verwijzing of informatie waaruit blijkt dat dat element de letters in kwestie vertegenwoordigde, het onwaarschijnlijk was dat ze door het relevante publiek zouden worden herkend. Ook de andere middelen die verzoekster aanvoert worden ongegrond verklaard, waardoor het beroep in zijn geheel wordt verworpen.

67. Anders dan verzoekster stelt, is het enkele feit dat het oudere Uniebeeldmerk mogelijk is ontwikkeld op basis van het abstracte concept van de hoofdletters „G” en „T” op zich geen voldoende grond om te concluderen dat er is een visuele overeenstemming tussen de conflicterende tekens, aangezien het zeer specifieke grafische ontwerp van dat merk tot gevolg heeft dat het vermeende punt van overeenstemming in verband met het feit dat het kan worden opgevat als een verwijzing naar de hoofdletters, grotendeels wordt tegengegaan 'G' en 'T' door een deel van het publiek.

68. De gebogen lijn, de verticale lijnen en de horizontale lijn waaruit het oudere EU-beeldmerk bestaat, zijn zo gevormd dat ze in plaats daarvan verwijzen naar een bijna perfecte opstelling van elementen die in elkaar of naast elkaar rusten. Zo zorgen ze voor een sterk gestileerd beeld. In die omstandigheden zou de consument een zeer fantasierijk cognitief proces moeten doorlopen om dat beeldteken te „ontcijferen” en te zien als de hoofdletters „G” en „T”. Die nauwe onderlinge samenhang van de lijnen waaruit dat beeldteken bestaat, zal de relevante consument ertoe brengen het te zien als een abstracte en eenheidsvorm in plaats van als de hoofdletters „G” en „T”. Zoals de kamer van beroep terecht heeft opgemerkt, heeft wat de hoofdletter „G” zou zijn, geen toonbank of kin. Wat de hoofdletter 'T' zou zijn, heeft geen volledige arm. Het oudere Uniebeeldmerk kan ook worden opgevat als de opeenvolging van de hoofdletters en kleine letters 'C', 'l' en 'r' of 'E' en 'r' of als de opeenvolging van de hoofdletters en kleine letters -hoofdletters 'C' en 'r' gescheiden door een punt.