IEF 17256

Bart van den Broek en Willem Hoyng spreken over...

bart van den broek, willem hoyng

Op 29 november a.s. vindt de jaarlijkse Octrooirechtjurisprudentielunch plaats. Bart van den Broek en Willem Hoyng spreken daar over FRAND (1), Swiss type claims (2), indirecte inbreuk en impliciete licenties (3), en overdracht van prioriteitsrecht (4), claims ex 843a/1019a Rv (5)en de baanbrekende beslissing UK Supreme Court inzake Eli Lilly/Actavis (6). U kunt zich hier opgeven.

(1) Rb Den Haag 8 februari 2017, IEF 16583 (Philips/Archos): In deze zaak gaat de Rechtbank (voor het eerst) in op FRAND na de uitspraak van het HvJ EU in Huawei/ZTE. De Rechtbank toetst of het licentievoorstel van Philips in overeenstemming is met FRAND.

(2) Rb Den Haag 5 april 2017, IEF 16729 (Sun/Novartis): over directe inbreuk op Swiss type claims. Samen met arrest van de HR van 14 april 2017 inzake Sun/Novartis (IEF 16723) (over indirecte inbreuk, en over de afstemmingsregel)

(3) Hof Den Haag 23 mei 2017, IEF 16892; (Hewlett-Packard/Digital Revolution): over indirecte inbreuk en impliciete licentie van de verkrijger van een HP printer om daarin cartridges te kunnen gebruiken die geschikt zijn voor gebruik in die printer.

(4) Rb Den Haag 27 september 2017, IEF 17137 (Celltrion/Biogen); overdracht prioriteitsrecht

(5) HR 9 december 2016, IEF 16444; (Synthon/Astellas Pharma). Gaat over claims obv 843a/1019a; vragen die HR heeft gesteld zijn met name in octrooicontext van belang.

(6) De baanbrekende beslissing van de UK Supreme Court inzake Eli Lilly v. Actavis