IEF 19351

Auteursrechtinbreuk op luchtfoto

Rechtbank Midden-Nederland 4 maart 2020, IEF 19351; ECLI:NL:RBMNE:2020:2618 (Luchtfoto) Auteursrecht. Eiser is professioneel fotograaf en heeft een luchtfoto gemaakt. Gedaagde heeft die foto in bewerkte vorm op haar website geplaatst, zonder toestemming van de fotograaf. Na verzoeken om de foto te verwijderen en een schadevergoeding te betalen, verwijdert gedaagde de foto, maar betaalt niet. De kantonrechter oordeelt dat er sprake is van auteursrechtinbreuk, omdat gedaagde de foto zonder toestemming, in gewijzigde vorm en zonder naamsvermelding op haar website geplaatst. Naast een gederfde licentievergoeding, moet gedaagde schadevergoeding vanwege het ontbreken van een naamsvermelding betalen.

3.3. [gedaagde] heeft de foto zonder toestemming van [eiser] in gewijzigde vorm en zonder naamsvermelding op haar website geplaatst. Door zo te handelen heeft zij inbreuk gemaakt op de hiervoor genoemde auteurs- en persoonlijkheidsrechten en dat is onrechtmatig. Daarom kan zij worden aangesproken voor schadevergoeding. Dat [gedaagde] niet te kwader trouw zou hebben gehandeld, doet hier niets aan af. Ook het onbewust schenden van auteursrechten komt voor rekening en risico van de inbreukmaker. [gedaagde] had onderzoek behoren te doen naar de herkomst van de door haar op internet gevonden afbeelding en vervolgens toestemming moeten verkrijgen van de rechthebbende voor het gebruik daarvan. Dit heeft zij nagelaten.

3.6. De kantonrechter acht het in dit geval redelijk om naast het bedrag aan gederfde licentievergoeding een opslag van 25% toe te wijzen als schadevergoeding vanwege het ontbreken van de naamsvermelding bij de vertoonde foto en het gebruik in bewerkte vorm. Dat komt neer op een bedrag van € 91,25.