IEF 18206

Auteursrechtinbreuk op foto en logo 50PlusBeurs d.m.v. spiegelen foto en roodfilter

Ktr. Rechtbank Gelderland 23 januari 2019, IEF 18206 (50PlusBeurs tegen Eldee Expo Designers) Auteursrechtinbreuk, schadevergoeding en volledige art. 1019h Rv proceskosten. Eiseres 50PlusBeurs heeft twee kern-huisstijlelementen (foto en logo) laten ontwikkelen, welke worden overgenomen (gespiegeld en met roodfilter) in een flyer van standbouwer Eldee. De kantonrechter oordeelt dat sprake is van inbreuk. Verklaring voor recht en verbod met dwangsommen wordt uitgesproken. Tevens moet Eldee opgave doen van de verspreiding van de flyer, en een rectificatie uitbrengen. Schadevergoeding ex aequo et bono vastgesteld op 3.600 euro. Volledige proceskosten: 8.000 euro.

4.9. Dat kantonrechter is van oordeel dat de auteursrechtelijk bescherrnde trekken van de foto, zoals hiervoor omschreven onder 4.6., bijna een op een overeenstemmen met de door Eldee in haar flyer gebruikte foto. Het betreft namelijk een identieke afbeelding dan wel een uitsnede daarvan die slechts gespiegeld is weergegeven ell met een roodfilter is bewerkt. Op deze bijna identieke afbeelding van Eldee wordt ook een logo afgebeeld dat qua vorrngeving identiek is aan het logo van 50PlusBeurs, althans waarvan ook de auteursrechtelijk beschermde trekken zijn overgenomen. Er is sprake van een zodanige overname van de auteursrechtelijk beschermende elementen van de foto en het logo dat sprake is van een overeenstemmende totaalindruk. Dat het kleurgebruik afwijkend is, maakt dit in het onderhavige geval met anders. Omdat 50PlusBeurs onweersproken heeft gesteld dat zij nooit toestemming heeft gegeven aan Eldee voor het gebruik van een met haar foto en logo overeenstemmende afbeelding, kwalificeeit het maken ell verspreiden van de flyers onder deelnemers aan de 50PlusBeurs door Eldee als het ongeoorloofd verveelvoudigen en openbaar maken van de foto en het logo van 50PlusBeurs en daarmee als auteursrechtinbreuk. Dat de foto en het logo volgens Eldee met de vaste huisstijl van 50PlusBeurs vormen, is bij dit oordeel met relevant. Ook het feit dat Eldee mogelijk een eigen auteursrecht heeft op haar creatie (foto en logo), doet hier met aan af.