IEF 20244

Auteursrechtelijk beschermde foto gebruikt op website

Rechtbank Rotterdam 13 augustus 2021, IEF 20244; ECLI:NL:RBROT:2021:9733 (ANP tegen Trident) ANP stelt dat Trident zonder toestemming of licentie een auteursrechtelijk beschermde foto op haar website heeft geopenbaard en bijgesneden zonder naamsvermelding van de fotograaf en/of rechthebbende. Het auteursrecht op deze foto behoort toe aan ANP. Door deze handelswijze zou Trident inbreuk hebben gemaakt op de auteursrechten van ANP, waardoor ANP schade heeft geleden. Een schikkingsvoorstel van ANP is door Trident niet geaccepteerd. Vanwege het ontbreken van stukken is niet duidelijk of de persoon die ter zitting is verschenen namens Trident gemachtigd is. De vordering van ANP komt de kantonrechter niet onrechtmatig of ongegrond voor en wordt toegewezen.

 2.1 ANP vordert dat Trident bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, wordt veroordeeld tot betaling aan ANP van een bedrag van € 500,- dan wel een in goede justitie te bepalen bedrag, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de dag van dagvaarding tot aan de dag van algehele voldoening, met veroordeling van Trident in de proceskosten.

2.2 ANP legt - zakelijk weergegeven en voor zover thans van belang - het volgende aan haar vordering ten grondslag. Trident heeft in april 2018 – zonder toestemming of licentie - een auteursrechtelijk beschermde foto op haar website geopenbaard en bijgesneden zonder naamsvermelding van de fotograaf en/of rechthebbende. Het auteursrecht op deze foto behoort toe aan ANP. Door deze handelswijze heeft Trident inbreuk gemaakt op de auteursrechten van ANP, waardoor ANP schade heeft geleden. Het schikkingsvoorstel van ANP van 12 augustus 2019 is door Trident niet geaccepteerd. De totale schade vanwege de inbreuk wordt door ANP begroot op € 363,- aan gederfde licentie-inkomsten (2 jaar x € 181,50), € 90,75 vanwege daling verkoopwaarde door verlies van exclusiviteit (zijnde 0,25 x € 363,-), € 175,- aan onderzoeks- en opsporingskosten en € 54,45 aan buitengerechtelijke incassokosten. In totaal gaat het dus om een bedrag van € 683,20. ANP heeft haar vordering echter beperkt tot € 500,-, waarbij zij afstand heeft gedaan van het meerdere.