Gepubliceerd op dinsdag 19 april 2016
IEF 15884

Bijdrage ingezonden door Lotte Anemaet, VU Amsterdam/Hoofdredacteur Auteursrechtdebat.

Auteursrechtdebat: Bent u voor of tegen een uitbreiding van de naburige rechten voor uitgevers?

In een tijd waarin het begint te regenen met referenda – bent u voor of tegen het Associatieverdrag met Oekraïne – is het denk ik goed deze nieuw verworven vaardigheid warm te houden. Niet via het rode potlood in het stemhokje, maar gewoon via IE-Forum. De befaamde Bernt Hugenholtz weet in ieder geval wat hij moet stemmen. De Europese Commissie werkt namelijk aan voorstellen over een naburig recht voor uitgevers en de vrijheid van panorama. Burgers en belanghebbenden kunnen voor 15 juni 2016 hun mening doorgeven. Een naburig recht voor uitgevers zou namelijk helpen de schade te compenseren die uitgevers lijden door aggregatiediensten als Google News die nieuwsberichten verzamelen en gedeeltelijk openbaar maken. Hugenholtz ziet echter weinig heil in deze uitbreiding van naburige rechten. We hebben immers nu al veel te veel soorten naburige rechten. Natuurlijk, dat de uitvoerende kunstenaars een naburig recht hebben is hard nodig, schrijft Hugenholtz. Zij verrichten immers eigenlijk een creatieve schepping, ook al wordt die niet erkend onder de Auteurswet, maar voor fonogrammenproducenten, omroeporganisaties en filmproducenten is dat niet het geval.

De reden die ten grondslag ligt aan die naburige rechten is al reeds niet zo sterk, maar zeker in het licht van de digitale ontwikkelingen kan afgevraagd worden of een naburig recht wel nodig is. De hoge kosten die uitgevers bijvoorbeeld van oudsher moesten maken voor het zet- en drukwerk, zijn sterk afgenomen en bovendien worden de auteursrechten door auteurs veelal overgedragen of gelicentieerd door auteurs. De reden om een naburig recht te verstrekken is dus puur om aggregatiediensten als Google News tegen te gaan. Maar gaat het lukken om deze gigant tegen te houden? De pogingen gedaan in Duitsland en Spanje zijn op weinig uitgelopen. Hugenholtz ziet het daarom somber in: de naburige rechten bevatten op Europees niveau geen recht op het verbieden van aggregatiediensten, dus het uitbreiden van naburige rechten voor uitgevers zal waarschijnlijk maar weinig betekenen voor de nieuwsindustrie. Het zal eerder leiden tot overwoekering van rechten in deze al zo volle digitale markt.

Is deze kritiek van Bernt Hugenholtz terecht en moeten we daarom massaal tegen stemmen of juist voor? Stuur uw reactie op naar l.anemaet@vu.nl en laat uw stem horen op Auteursrechtdebat!

Mocht u meer informatie nodig hebben of weet u nog niet of u voor of tegen bent, ga dan naar de conferentie in Amsterdam gehouden op aanstaande zaterdag 23 april.