IEF 17381

Auteursrechtclaim fotograaf op still afgewezen, HoeMannenDenken moet excessieve op persoon gerichte uiting rectificeren

Ktr. Rechtbank Den Haag 18 december 2017, IEF 17381 (fotograaf tegen HoeVrouwenDenken/HoeMannenDenken) Auteursrecht. Op HoeVrouwenDenken.nl staat een still uit de videoreportage van fotograaf H. HoeMannenDenken publiceert, naar aanleiding van de auteursrechtclaim van de fotograaf, een open brief waarin hij zich negatief uit over de fotograaf. De rechtbank wijst de auteurs- en persoonsrechtelijke vordering af, aangezien het auteursrecht op de still bij Omroep West ligt en HoeVrouwenDenken een succesvol beroep doet op het citaatrecht. Ook valt niet in te zien hoe een verwijdering van het watermerk een wijziging van het werk inhoudt.

Dat ligt ander voor het artikel gepubliceerd op HoeMannenDenken.nl. In tegenstelling tot de open brief, die hoofdzakelijk bestaat uit een weerlegging van de auteursrechtinbreuk, is dit artikel uitsluitend op de persoon gericht. Op de persoon gerichte uitingen zijn eerder excessief dan uitingen die op de inhoud zijn gericht. HoeMannenDenken.nl moet rectificeren.

4.4 (...) De still is afkomstig uit de video, die rechtmatig openbaar is gemaakt. Verder vervult het citaat van de still een duidelijke functie in het artikel, doordat de afgebeelde bakfiets en telefonerende agent illustratief zijn voor het ongeval dat in het artikel wordt besproken. Omdat de naam van H niet voorkomt in de video waaraan de still is ontleend, kan B niet worden verweten dat zij de naam van de maken niet heeft vermeld en kon zij volstaan met de vermelding van Omroep West als bron. Daarmee heeft zij ook artikel 25 Auteurswet in acht genomen.

4.9. Dat ligt ander voor het artikel gepubliceerd op HoeMannenDenken.nl. In tegenstelling tot de open brief, die hoofdzakelijk bestaat uit een weerlegging van de auteursrechtinbreuk, is dit artikel uitsluitend op de persoon gericht. Op de persoon gerichte uitingen zijn eerder excessief dan uitingen die op de inhoud zijn gericht. Dat het artikel humoristisch is bedoeld doet daar niet aan af. Door het gelegde verband met het verhaal over de melkboer wordt het verzoek van H om een vergoeding voor het gebruik van zijn werk in een kwaad daglicht geplaatst, op een manier die kwetsend is voor H. Daarbij komt dat het hier gaat om een zakelijk geschil tussen H en HoeVrouwenDenken.nl waarbij HoeMannenDenken.nl niet betrokken is. K stelt in conclusie van antwoord dat een maatschappelijk belang is gemoeid met het artikel, maar hij maakt niet duidelijk welk belang dat is en hoe dat belang met het artikel is gediend. In deze omstandigheden moet het recht op de vrijheid van meningsuiting van HoeMannenDenken.nl wijken voor het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van H. Het feit dat het artikel is gericht tegen Rene Henkdriks leidt niet tot een ander oordeel. Door het gebruik van de voornaam en de verwijzing naar het beroep van fotograaf is duidelijk dat H is bedoeld.