Gepubliceerd op dinsdag 14 december 2004
IEF 36
De weergave van dit artikel is misschien niet optimaal, omdat deze is overgenomen uit onze oudere databank.

Auteursrecht / Volgrecht

De ene richtlijn is nog niet geimplementeerd of de volgende komt er weer aan. Vers van de pers Aanpassing Auteurswet 1912 (Implementatie richtlijn nr. 2001/84/EG inzake volgrecht t.b.v. de auteur van een oorspronkelijk kunstwerk). Kamerstukken:

Koninklijke boodschap, Kamerstuk 2004-2005, 29912, nr. 1, Tweede Kamer  
Voorstel van wet, Kamerstuk 2004-2005, 29912, nr. 2, Tweede Kamer
Memorie van toelichting, Kamerstuk 2004-2005, 29912, nr. 3, Tweede Kamer 
Oorspronkelijke tekst, Kamerstuk 2004-2005, 29912, nr. 4, Tweede Kamer
Advies en nader rapport, Kamerstuk 2004-2005, 29912, nr. 5, Tweede Kamer