IEF 18516

Arubaans merkenrecht betreft uitsluitend beschrijvende tekens, soortaanduiding is geen merk

Gemeenschappelijk Hof van Justitie Aruba e.a. 16 april 2019, IEF 18516; ECLI:NL:OGHACMB:2019:82 (Amalo tegen Galeras) Arubaans merkenrecht. Hoger Beroep. Galeras verkoopt mopa mopa-kunstvoorwerpen. Amalo verkoopt deze en andere kunstwerken. Galeras heeft op grond van artikel 5 van de Merkenverordening van Aruba bij het Bureau Intellectueel Eigendom inschrijving verzocht mopa mopa als woordmerk te registreren. Amalo stelt dat mopa mopa geen merk kan zijn omdat het uitsluitend beschrijvend is of een soortaanduiding. De vraag naar het onderscheidend vermogen staat naast de vraag of sprake is van een uitsluitend beschrijvend teken of soortaanduiding. Mopa mopa is een soortaanduiding. Het hoger beroep van Amalo slaagt. Arubaans merkenrecht betreft uitsluitend beschrijvende tekens, soortaanduiding is geen merk.

2.7. Met de door Amalo overgelegde producties is overtuigend aangetoond dat het gaat om een traditionele techniek waarvan de aanduiding (omschrijving), zonder toevoeging, niet behoort te worden gemonopoliseerd door een merkenrecht. Het moet aan een ieder zijn toegestaan mopa mopa kunstwerken te betrekken uit Pasto en deze als zodanig in Aruba aan het publiek aan te bieden.

2.8. In het midden kan daarom blijven, als zijnde irrelevant, wie als eerste in Aruba gebruik heeft gemaakt van het teken mopa mopa (artikel 2 lid 1 Merkenverordening).