IEF 19349

Artikel 223 Rv-verzoek afgewezen wegens onvoldoende inspanning

Rechtbank Den Haag 22 juli 2020, IEF 19349; C/09/437955 (Spirits tegen FKP) Merkenrecht. Deze uitspraak gaat over een (gecombineerd) artikel 223 Rv- en 611d Rv-incident in het conflict tussen Spirits en FKP over de Stolichnaya-merken in 13 Europese landen. De inspanningen van FKP om aan het exhibitiebevel te voldoen worden onvoldoende geacht. De rechtbank gaat niet mee in de stelling van FKP dat Spirits hen heeft gedwarsboomd in het voldoen aan het exhibitiebevel. Het 223 Rv verzoek van FKP wordt afgewezen en er wordt geoordeeld dat FKP dwangsommen heeft verbeurd.

4.52. Gezien het onder 4.49 t/m 4.53 overwogene, moet niet te snel worden aangenomen dat FKP cs vanwege de weigerachtige houding van Russische instanties niet meer kon doen dan zij heeft gedaan om het exhibitiebevel na te leven. Mede gelet daarop acht de rechtbank de inspanningen van FKP cs om aan het exhibitiebevel te voldoen voorshands niet voldoende. Uit het voorgaande volgt voorts dat zij ten onrechte stellen dat zij worden gedwarsboomd door Spirits cs. Naar voorlopig oordeel hebben FKP cs niet naar behoren voldaan aan het exhibitiebevel en verbeuren zij sinds 12 maart 2020 dwangsommen.

4.53. Met inachtneming van de hiervoor gaande beoordeling van de vijf gronden die FKP cs aan hun incidentele vordering ten grondslag leggen, is de rechtbank van oordeel dat het belang van Spirits cs bij tenuitvoerlegging van het uitvoerbaar bij voorraad verklaard exhibitie vonnis zwaarder weegt dan het belang van FKP cs bij niet-uitvoering daarvan. De primaire vordering wordt daarom afgewezen.