IEF 20038

Andere werkwijze is geen inbreuk op octrooi

Vzr. Rechtbank Den Haag 15 juni 2021, IEF 20038; ECLI:NL:RBDHA:2021:6085 (Belparts tegen Belimo) Belparts is houder van een aantal octrooien voor een centraal verwarmings/koelingssysteem. Belimo ontwikkelt en verhandelt soortgelijke HVAC systemen. Belparts is van mening dat Belimo inbreuk maakt op haar octrooien. De voorzieningenrechter oordeelt, dat op sommige punten de uitwerking wellicht hetzelfde is, maar dat de werkwijze een andere is. Daarnaast heeft Belimo volgens de voorzieningenrechter terecht aangevoerd, dat er twijfel bestaat over de inventiviteit en over de vraag hoe een gemiddelde vakman naar de motor zou kijken. De rechtbank wijst naar voorlopig oordeel de vorderingen van Belparts af. 

4.21. Naar voorlopig oordeel is er evenmin sprake van indirecte inbreuk op EP 425. De conclusie vereist dat de karakteristieke curve van de regelklep softwarematig wordt beïnvloed van lineair naar niet-lineair of vice versa. Volgens conclusie 3 heeft het ‘orifice adjusting system’ een equiprocentuele curve. Het is door Belimo c.s. met de rapporten van prof. [A] en dhr. [B] voldoende aannemelijk gemaakt dat in haar product niet de karakteristieke curve van de klep wordt beïnvloed maar de zogenaamde ‘flow set point’. Dat laatste is de waarde die de stroomsnelheid van het hele systeem moet krijgen en ziet dus niet op (enkel) de karakteristieke curve van de klep. Ook in het octrooi is er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de (gemiddelde) flow set point (die eventueel handmatig kan worden ingesteld, zie [0034] en [0035]) en de karakteristieke curve van de klep. Niets in het octrooi suggereert een softwarematige aanpassing van de ‘flow set point’. De voorzieningenrechter realiseert zich dat misschien het uiteindelijke effect van de regelklep van het octrooi (volgens conclusie 3) en die van Belimo c.s. mogelijk hetzelfde is (lineair gedrag van het systeem bij een warmtewisselaar bij de consument met een parabolische curve), maar de wijze waarop is voorshands niet dezelfde. Bij Belimo c.s. wordt de streefwaarde van de uiteindelijke stroomsnelheid die door de regelklep moet worden bereikt softwarematig aangepast, bij het octrooi wordt door softwarematige manipulatie van de actuator in wezen een klep met een andere karakteristiek nagebootst. Van equivalentie is om die reden ook geen sprake.