IEF 18076

Aanbieding generiek geneesmiddel uit G-standaard rectificeren met een Taxe-brief en laten verwijderen

Darunavir Sandoz

Vzr. Rechtbank Den Haag 1 november 2018, IEF 18076; LS&R 1661; ECLI:NL:RBDHA:2018:13017 (G.D. Searle tegen Sandoz) Aanvullend beschermingscertificaat. Provisioneel inbreukverbod en inbreukverbod met nevenvorderingen in de hoofdzaak gevorderd. Provisioneel verbod toegewezen. Launch at risk. Belangenafweging. Handhaving van status quo. Verbod om inbreuk te maken op ABC en bevel tot rectificatie in de G-standaard met een zogeheten Taxe-brief, en dit product per de eerstvolgende keer dat dit redelijkerwijze mogelijk is uit de gepubliceerde G-standaard prijslijst te (laten) verwijderen.

4.1. verbiedt Sandoz met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis in Nederland inbreuk te maken op het ABC, onder meer door het aanbieden, in het verkeer brengen, verder verkopen, afleveren of anderszins verhandelen, of voor dit een en ander aanbieden van het generieke geneesmiddel ‘Darunavir Sandoz’, en veroordeelt Sandoz

om per overtreding van het verbod een dwangsom te betalen van € 50.000,-, dan wel, ter keuze van Sandoz, aan Searle een dwangsom te betalen van € 5.000,- per betrokken product, of per dag, een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend, dat de inbreuk op het ABC na de betekening van dit vonnis zal voortduren, met een maximum van € 1.000.000,-, waarbij dit provisioneel verbod van kracht zal zijn voor de duur van het onderhavige kort geding, en in ieder geval tot daarin vonnis in de hoofdzaak zal zijn gewezen;

4.2. beveelt Sandoz haar aanbieding van ‘Darunavir Sandoz’ in de G-standaard te rectificeren met een zogeheten Taxe-brief, en dit product per de eerstvolgende keer dat dit redelijkerwijze mogelijk is uit de gepubliceerde G-standaard prijslijst te (laten) verwijderen;