IEF 16276

Hof bekrachtigt verjaring schadevergoeding voor jarenlang niet mogen publiceren programmagegevens

telegraaf programmagegevens tv-gids

Hof Den Haag 27 september 2016, IEF 16276; ECLI:NL:GHDHA:2016:3334 (TMG tegen De Staat) Programmagegevens. Implementatie Databankenrichtlijn. Uit de woorden 'alle andere geschriften' uit artikel 10 lid 1 aanhef sub 1 is de onpersoonlijke geschriftenbescherming afgeleid. De Mediawet was een omkering bewijslast voor de ontlening van programmagegevens opgenomen. TMG krijgt geen schadevergoeding van de Staat voor het jarenlang niet mogen publiceren van programmagegevens in haar krant. Volgens de rechtbank heeft TMG te lang gewacht met de rechtszaak om deze schadevergoeding af te kunnen dwingen. Dit vonnis wordt bekrachtigd [IEF 15010]. De verjaring begint te lopen in de periode 1998-2000 en was eind 2005 voltooid. Beroep van de Staat op verjaring niet naar is niet onaanvaardbaar of in strijd met het Unierechtelijke doeltreffendheidsbeginsel.

7.1. De schadevordering van TMG is mede gegrond op onjuiste implementatie van de DRl door ten onrechte in stand houden (tot 1 januari 2013) van de artikelen 2:140 en 3:28 Mediawet 2008, voorheen 59 Mediawet. (...) Tevens in aanmerking nemend dat TMG zelf heeft benadrukt dat de bewijslastomkering in de Mediawet 'los van de geschriftenbescherming geen zelfstandige betekenis (had)', is er geen enkele reden om de aanvang van de verjaring van de op de Mediawet gebaseerde schadevordering op een ander tijdstip te stellen dan de aanvan van de verjaring van de op de Aw gebaseerde schadevordering.