IEF 16727

Ex parte tegen wekelijkse Usenetuploader en spotter van populaire dance- en trance-muziek

GeForce

Ex parte Vzr. Rechtbank Noord-Holland 10 april 2017, IEF 16727 (GeForce) Auteursrecht. Stichting BREIN bericht: Stichting BREIN heeft na een ex parte beschikking van de Rechtbank Noord-Holland voor een schikking getroffen met een grootschalige Usenet uploader van populaire dance- en trance-muziek. De uploader uploadde op grote schaal, wekelijks nieuwe DJ-sets op het Usenet en ‘spotte’ dezelfde content vervolgens op ‘spotwebsites’ om de uploads bekend te maken bij het publiek, opdat gebruikers de door hem geüploade content konden vinden en deze vervolgens van het Usenet konden downloaden. De uploader is door de rechter bevolen de inbreuk te staken op verbeurte van een dwangsom van 2000 euro per dag met een maximum van 50.000 euro.

(handgeschreven toevoeging)
Verstaat dat verzoeker dit bevel, alsmede de bij het verzoekschrift behorende producties, op zo kort mogelijke termijn, doch uiterlijk 12 april 2017 zal (doen) betekenen;
bepaalt dat voor het geval gerekwestreerde in kort geding herziening van dit gebod wil vorderen, daartoe tijd is gereserveerd op 20 april te 15.30 uur en bepaalt voorts dat gerekwestreerde, indien zij de gereserveerde dag en uur gebruik wil maken, de dagvaarding uiterlijk op 12 april 2017 zal doen betekenen en de griffie van de rechtbank Noord-Holland, bureau Kort Geding, daar uiterlijk op 13 april van in kennis zal stellen.