IEF 16901

De kinderkapperstoel is…

Schrijf en neem gratis deel aan het IE-zomerforum op 13 juli a.s.. Geïnteresseerde studenten en jonge juristen (met minder dan vijf jaar werkervaring in de IE-praktijk) worden uitgenodigd om een stukje te schijven over één van de deel onderwerpen van het IE zomerforum 2017 over modellenrecht en slaafse nabootsing. Alle inzenders van een gemotiveerde en originele bijdrage mogen gratis deelnemen aan het IE zomerforum 2017 (en hun mening geven tijdens de discussie). Hun bijdrage zal (desgewenst) ook worden gepubliceerd op IE-Forum.nl..

Inzendingen mogen tot en met 11 juli a.s. naar de gespreksleider van het zomerforum, Dirk Visser, d.j.g.visser@law.leidenuniv.nl (lengte stukjes maximaal 350 woorden, exclusief voetnoten. Meerdere inzendingen toegestaan). (Oudere juristen mogen ook meedoen, maar kunnen niet gratis deelnemen). Mogelijke onderwerpen:

1. Wat is het verschil qua stelplicht en bewijslast tussen modellenrecht en slaafse nabootsing?
2. Behoort de slaafse nabootsing tot het door het HvJ EU uit te leggen EU-recht? (mede in het licht van HvJ EU 18 juli 2013 (C 414/11, ECLI:EU:C:2013:520, Ars Aequi 2017, p. 132 m.nt. Th.C.J.A. van Engelen)
3. Op welke manier speelt post sale confusion een rol in het modellenrecht en/of bij de slaafse nabootsing?
4. Wat is belangrijk aan het arrest HR 19 mei 2017, IEF 16806; ECLI:NL:HR:2017:938, All Round / Simstars?
5. Wat zijn in de praktijk de verschillen tussen modellenrecht en slaafse nabootsing?
6. Welke bescherming is ruimer?
7. Wie is de maatpersoon?
8. Is er sprake van enige negatieve reflexwerking?
9. Moet art. 14 lid 5 BTMW, afgeschaft in 2003, weer worden ingevoerd? ( “Voor feiten die alleen inbreuk op een tekening of model inhouden kan geen vordering worden ingesteld op grond van de wettelijke bepalingen inzake de bestrijding van de oneerlijke mededinging”)
10. Is na het verstrijken van het modelrecht een beroep op slaafse nabootsing onbeperkt mogelijk?
11. Is er inderdaad geen juridisch relevant verschil tussen herkomst- en productverwarring?
12. Kan een duidelijke verpakking gevaar voor verwarring wegnemen?
13. Welke invloed op de aankoopbeslissing is relevant?
14. Wat moet er precies gebeuren om verwatering te voorkomen?
15. Is er sprake van harmonisatie door de richtlijn oneerlijke handelspraktijken?

Maar een ander onderwerp op het gebied van het modellenrecht of de slaafse nabootsing mag ook.

(Extreem) stelling nemen mag natuurlijk ook:

De slaafse nabootsingsbescherming moet helemaal worden afgeschaft.
Modellenrecht is nergens voor nodig naast slaafse nabootsingsbescherming.
Vrije concurrentie is helemaal niet het uitgangspunt, opzettelijk nabootsen is gewoonlijk onfatsoenlijk.
Verwarring wekken mag nooit.
Er is niks mis met verwarring wekken.
De kinderkapperstoel leeft.
De kinderkapperstoel is dood.