IEF 16495

Cassatieberoep over rectificatie tv-uitzending Ryanair met krap gepland brandstofvoorraad verworpen

HR 23 december 2016, IEF 16495; ECLI:NL:HR:2016:2996 (Ryanair tegen KRO) Onrechtmatige daad, mediarecht. Art. 6:167 lid 2 BW. Rectificatie tv-uitzending over luchtvaartmaatschappij met (te) krap geplande voorraad brandstof aan boord. Het hof Amsterdam oordeelde eerder dat KRO Brandpunt Reporter niet onrechtmatig waren. De Hoge Raad doet de zaak ex artikel 81 RO af, omdat de aangevoerde klachten niet tot cassatie leiden.

Uit de conclusie AG:

4.1. In de kern volgen de cassatieklachten de volgende (gelaagde) structuur:
(1) Het hof heeft ten onrechte niet beslist op de vordering tot rectificatie op grond van art. 6:167 lid 2 BW.
(2) Mocht in het arrest wel een beoordeling van de vordering tot rectificatie ex art. 6:167 lid 2 BW besloten liggen dan kan dat oordeel niet in stand blijven, omdat
A. het hof geen inzicht heeft gegeven in de gevolgde gedachtegang;
B. het hof ten onrechte tot uitgangspunt neemt dat onrechtmatig handelen vereist is voor toewijzing van rectificatie ex art. 6:167 lid 2 BW;
C. het hof ten onrechte tot uitgangspunt neemt dat de vordering tot rectificatie geen betrekking zou hebben op gegevens van feitelijke aard;
D. het hof onterecht voorbij is gegaan aan het betoog dat geen verband bestaat tussen het brandstofbeleid en de incidenten uit juli 2012 en een bewijsaanbod met betrekking tot de incidenten op 26 juli 2012 uit de inleidende dagvaarding onterecht heeft gepasseerd.