IEF 16786

Bewezen voorgebruik van ARUBA-merk in Aruba tot 2006

Gemeenschappelijk HvJ Aruba e.a. 25 april 2017, IEF 16786; ECLI:NL:OGHACMB:2017:36 (Arubags & More tegen geïntimeerde) Aruba. Merkinbreuk. Geding na verwijzing. Bewijswaardering. Het Hof heeft Arubags opgedragen tegenbewijs te leveren [19 aug 2014; ECLI:NL:OGHACMB:2014:118, vergelijk ook HR; IEF 13505] tegen de stelling dat geïntimeerde degene is die het eerst van het omschreven merk gebruik heeft gemaakt. Er zijn 5 getuigenverklaringen ingebracht. Het Hof acht het bewezen dat geïntimeerde ten laatste 2006 het merk in Aruba heeft gebruikt op tassen en dat Arubags vanaf ten vroegste 2007 het merk heeft gebruikt in Aruba. Geïntimeerde kan zich beroepen op voorgebruik als omschreven in artikel 2 lid 1 Merkenverordening. Het Gerecht van Eerste Aanleg heeft de vorderingen van Arubags terecht afgewezen en veroordeelt haar in de kosten Afl. 6.000,00 aan gemachtigdesalaris.

2.6 Het Hof acht bewezen dat mevrouw [geïntimeerde] vanaf ten laatste 2006 het Merk in Aruba heeft gebruikt op tassen (en daarnaast tassen heeft verkocht waarop weliswaar het woord Aruba staat afgebeeld, maar op een wijze die niet overeenkomt met het Merk), en dat Arubags (of haar rechtsvoorganger) vanaf ten vroegste 2007 het Merk heeft gebruikt in Aruba.