IEF 18826

Zonder toestemming gedeelde cartoons inbreuk op auteursrechten

Facebook

Rechtbank Midden-Nederland 13 november 2019, IEF 18826, IT 2947; ECLI:NL:RBMNE:2019:5278 (X tegen Y) Gedaagde heeft zonder toestemming humoristische cartoons geplaatst op een door hem beheerde Facebookpagina. Gesteld wordt dat hiermee inbreuk is gemaakt op de aan eiser toekomende auteursrechten. Gedaagde is woonachtig in België en zodoende wordt eerst gekeken naar de bevoegdheid in deze zaak. Nu de afbeelding is geopenbaard op een pagina in de Nederlandse taal en deze ook gericht was op het Nederlandse publiek, heeft het schadebrengende feit zich in Nederland voorgedaan. Gedaagde is niet komen opdagen en er is daarom verstek gewezen. Inhoudelijk betreffen de cartoons auteursrechtelijk beschermde werken. Nu deze zonder toestemming in gewijzigde vorm zijn gepubliceerd wordt er inbreuk gemaakt op die auteursrechten. Eventuele onwetendheid omtrent de auteursrechtelijke bescherming van deze werken, doet hier niet aan af. Ook onbewuste schending zou voor rekening komen van de inbreukmaker. Gedaagde wordt veroordeeld in de proceskosten en een schadevergoeding berekend aan de hand van de tarievenlijst van Stichting Foto Anoniem.

1.4. De kantonrechter acht zich bevoegd om deze zaak te behandelen op grond van artikel 7 lid 2 van de toepasselijke herschikte EEX Verordening (nr. 1215/2012). De vordering houdt namelijk verband met een verbintenis uit onrechtmatige daad en [eiseres] stelt dat de afbeeldingen zijn geopenbaard door een mededeling aan het publiek, die is gedaan op een Facebookpagina in de Nederlandse taal die (ook) gericht is op het publiek in Nederland, zodat het schadebrengende feit zich in Nederland voordoet.

1.7. Dan komt de kantonrechter toe aan de inhoudelijke beoordeling van de zaak. De cartoons zijn auteursrechtelijk beschermde werken. Aan [eiseres] als maker komen de auteursrechten daarop toe en [gedaagde] maakt inbreuk op die auteursrechten door de cartoons zonder toestemming in gewijzigde vorm op Facebook openbaar te maken. Vermeende onwetendheid van [gedaagde] ten aanzien van de auteursrechtelijke bescherming die op cartoons rust, doet hier niets aan af. Ook het onbewust schenden van auteursrechten komt voor rekening en risico van de inbreukmaker.