DOSSIERS
Alle dossiers
Gepubliceerd op donderdag 19 mei 2005
IEF 359
De weergave van dit artikel is misschien niet optimaal, omdat deze is overgenomen uit onze oudere databank.

Werklast Hof leidt tot IE-specialisatie

In een interview met het FD over de nieuwe Europese Grondwet gaat AG Geelhoed in op de gevolgen voor het HvJ en GvEA. "Voor het Europese Hof heeft het nieuwe verdrag volgens Geelhoed inhoudelijke en mede daardoor organisatorische consequenties. De werklast van het Hof stijgt hierdoor aanzienlijk, wat wordt versterkt door de voortgaande uitbreiding van de unie.

Volgens Geelhoed leidt dit tot een herverdeling van de bevoegdheden tussen het zogeheten Gerecht van Eerste Aanleg en het Europese Hof van Justitie. Het Gerecht wordt de rechtbank, het Hof zal uitgroeien tot een supreme of constitutional court dat de principezaken behandelt. De rechters van het Hof gaan specialiseren, bijvoorbeeld in intellectueel eigendom, merkenrecht en douanerecht en eventueel op lange termijn ook in migratierecht. Zo wordt de groeiende werkdruk opgevangen."
 
Afgezien van de reden is specialisatie van rechters een interessante ontwikkeling. Door de informele specialisatie, waarbij advocaten een forum kiezen waarvan zij weten dat het ofwel over veel, ofwel over heel weinig kennis van het IE.recht beschikt, te vervangen door formele specialisatie, zoals het Haagse Gerecht nu ook al het aangewezen forum is voor octrooi- en gemeenschapsmerkzaken, wordt de rechtspraak inhoudelijk wellicht beter en misschien minder bevattelijk voor manipulatie door partijen. Maar misschien ook niet, natuurlijk. Tijd voor een proefschrift.