DOSSIERS
Alle dossiers
Gepubliceerd op vrijdag 15 april 2022
IEF 20664
Rechtbank Amsterdam ||
13 apr 2022
Rechtbank Amsterdam 13 apr 2022, IEF 20664; (Bosma tegen Automattic), https://www.ie-forum.nl/artikelen/webhost-moet-persoonsgegevens-verstrekken

Uitspraak ingezonden door Lotte van Schuylenburch, Boekx.

Webhost moet persoonsgegevens verstrekken

Vzr. Rechtbank Amsterdam 13 april 2022, IEF 20664, IT 3901; C/l 3/7141 89 / KG ZA 22-163 AB/MAH (Bosma tegen Automattic) Kort geding. Bosma werkt als sales director in de visbranche. Bosma en zijn familie worden al enkele jaren bedreigd. Sinds januari 2021 worden ernstige beschuldigingen en bedreigende uitlatingen jegens hem gedaan, onder meer via een blog gehost door Automattic op Wordpress.com. Duidelijk is dat het hier gaat om een haatwebsite met evident onrechtmatige uitlatingen. Voldoende aannemelijk is dat Bosma hierdoor al geruime tijd zowel zakelijk als privé ernstige reputatie- en financiële schade lijdt. Automattic dient onder meer aan de onrechtmatige situatie een eind te maken door de blog in zijn geheel te verwijderen. Ook wordt Automatic bevolen gegevens te verstrekken van de persoon die eigenaar is van de domeinnaam en de maker van de blog.

4.12.
Automattic heeft verder aangevoerd dat niet is voldaan aan één van de vier voorwaarden van het Lycos/Pessers-arrest (HR 25 november 2005, ECLI:NL:HR:2005:AU4019), te weten dat voor Bosma geen minder ingrijpende mogelijkheden bestaan om de gegevens te achterhalen. Volgens Automattic kan Bosma de gegevens via X achterhalen. Bosma heeft dit echter al geprobeerd, maar zonder succes. Uit de door de advocaat van Bosma met de advocaat van X (e-mails van 2 en 12 februari 2022) gevoerde correspondentie blijkt dat X wil meewerken aan het offline halen van deWebsite en daartoe ook pogingen heeft ondernomen, maar dat het niet lukt. Voldoende aannemelijk is tenslotte dat ook aan de overige drie voorwaarden van het Lycos/Pessers-arrest is
voldaan:
- de uitingen zijn onrechtmatig en schadelijk,
- Bosma heeft een reëel belang bij de gegevens,en
- het belang van Bosma prevaleert boven dat van de bewuste persoon en dat van Automattic.