IEF 18400

Vrijheid van meningsuiting programma 'Gestalkt' weegt op tegen recht op privacy

Rechtbank Amsterdam 12 april 2019, IEF 18400; (X tegen Talpa en Skyhigh) Privacy. Inbreuk Privacy. Vrijheid van meningsuiting. Belangenafweging. X vordert een verbod voor Talpa en Skyhigh om een uitzending van het programma ‘Gestalkt’ doorgang te doen vinden. X wordt naar eigen zeggen gestalkt en beweert dat dezelfde persoon ook zijn ex-vriendin stalkt. De ex-vriendin van X gelooft dit niet, daarom schakelt zij het programma ‘Gestalkt’ in. Door dit programma wordt X zonder voorafgaande waarschuwing geconfronteerd met een draaiende camera. X is van mening dat de voorgenomen uitzending een inbreuk maakt op zijn recht op privacy en bescherming van zijn eer en goede naam. Talpa en Skyhigh voeren hiertegen het verweer dat zij recht hebben op vrijheid van meningsuiting. Het verbieden van een uitzending is preventieve censuur, en een beperking van de vrijheid van meningsuiting. Een dergelijk verbod kan derhalve slechts in uitzonderlijke omstandigheden worden gegeven. Hiertoe moeten alle feiten en omstandigheden in aanmerking worden genomen, waarbij de conclusie luidt dat het belang van Talpa en Skyhigh zwaarder weegt dan het belang van X. Mede nu X zo is 'geblurred' dat hij niet door een publiek van enige omvang zal worden herkend. Daarnaast gaat een beroep op art. 9 lid 1 AVG niet op nu de gegevensverwerking niet verder gaat dan noodzakelijk voor het journalistieke doel van de uitzending.

4.9. X’ gezicht is steeds afdoende ‘geblurred’. Wat nog wel van hem te zien is - postuur en kleding - is niet zo opmerkelijk of uitgesproken dat hij aan de hand daarvan zal worden herkend door een publiek van enige omvang. Zijn nummerbord is onherkenbaar gemaakt. Van het type auto waarin hij rijdt zullen er ongetwijfeld meer rondrijden. Voor zover personen uit zijn familie en kennissenkring hem aan een combinatie van factoren toch zullen herkennen, geldt dat het verlies van goede naam een voorzienbaar gevolg is van zijn eigen handelen.

4.10. Het beroep op artikel 9 lid 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gaat niet op. Dit artikel is niet van toepassing voor zover de verwerking van de gegevens noodzakelijk is voor een journalistiek doel (artikel 43 lid 3 van de Uitvoeringswet AVG). Mede gelet op de zeer geringe herkenbaarheid van X kan niet worden gezegd dat de gegevensverwerking in dit geval verder gaat dan noodzakelijk is voor het journalistieke doel van de uitzending.

4.11. Alle feiten en omstandigheden in aanmerking genomen moet het belang van Talpa en Skyhigh bij uitingsvrijheid zwaarder wegen dan het belang van X bij bescherming van zijn privacy. De inbreuk die de uitzending zal maken op zijn persoonlijke levenssfeer voldoet daarmee aan de noodzakelijkheidstoets van artikel 8 lid 2 EVRM en van onrechtmatig handelen door Talpa en Skyhigh is geen sprake. De vorderingen zullen worden afgewezen.