IEF 20455

Vordering afgewezen wegens ontbreken spoedeisend belang

Vrz. Rechtbank Limburg 16 december 2021, IEF 20455, IT 3768; ECLI:NL:RBLIM:2021:9567 (Eiseres tegen Eet.nu) Kort geding. Eiseres is uitbater van een restaurant op Eet.nu staat. Eet.nu is een website waarop de contactgegevens van restaurants in Nederland staan en een online Butler-functie wordt aangeboden. Consumenten kunnen die Butler-functie gebruiken om via de website een reservering te vragen bij een restaurant dat is vermeld op de website. Tevens kunnen consumenten een account aanmaken en een recensie op de website plaatsen over hun beleving in een bepaald restaurant. Eiseres vordert o.a. dat Eet.nu wordt veroordeeld om alle onderdelen van haar website waarop het restaurant van eiseres staat vermeld te verwijderen. De voorzieningenrechter wijst de vordering af omdat eiseres onvoldoende heeft onderbouwd dat er in deze zaak sprake is van een spoedeisend belang.

4.2. De door [eiseres] gestelde feiten en omstandigheden zijn onvoldoende ter onderbouwing van een dergelijke onverwijlde spoed. Gelet op de onder rechtsoverweging 2.4 vermelde e-mails is immers komen vast te staan dat [eiseres] - in ieder geval - al op 10 juli 2008 op de hoogte was van de vermelding van haar restaurant op de website van Eet.nu. [eiseres] heeft op die datum namelijk naar aanleiding van een op de website geplaatste negatieve recensie over haar restaurant contact opgenomen met Eet.nu. Niet alleen was [eiseres] dus toen al op de hoogte van de vermelding van haar restaurant op de website, zij heeft ook toen al aan Eet.nu medegedeeld dat zij niet op de website van Eet.nu wilde worden vermeld. Aan de omstandigheid dat Eet.nu het restaurant van [eiseres] toch op haar website is blijven vermelden heeft [eiseres] toen en in de daaropvolgende vijftien jaren tot medio 2021 geen (rechts)gevolg verbonden. [eiseres] heeft in de jaren daarna uitsluitend af en toe om verwijdering van een specifieke recensie verzocht. Pas in juli 2021 heeft zij weer verzocht om verwijdering van de vermelding op de website en haar gebruikersaccount bij Eet.nu. Tegen deze achtergrond maakt [eiseres] onvoldoende aannemelijk dat en op grond waarvan thans sprake is van een situatie op grond waarvan nu toch alsnog een ordemaatregel in kort geding is gerechtvaardigd. [..]