IEF 20182

Voorgestelde schadevergoeding past niet bij schilderen op nummer

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 10 september 2021, IEF 20182; ECLI:NL:RBMNE:2021:4340 (Schilderen op nummer) Kort geding.
Eiseres heeft een vordering ingesteld gebaseerd op inbreuken op haar auteursrechten. Volgens eiseres handelt gedaagde daarnaast onrechtmatig door aan te haken bij haar handelsnaam en domeinnaam en misleidt zij het publiek. Eiseres wordt gevolgd als het gaat om het staken van de inbreuk en het verstrekken van informatie. Eiseres wordt niet gevolgd in de wijze van begroten van de schade. De tarieven van Stichting BeeldAnoniem worden toegepast in het geval foto’s van fotografen onrechtmatig worden gepubliceerd. Eiseres is geen fotograaf en de verweten auteursrechtinbreuken betreffen met name de inbreuken op schilderijen doordat gedaagde diverse werken van eiseres aanbiedt voor het schilderen op nummer. Deze voorgestelde berekening van het voorschot past dus niet bij de inbreuk.

 2.6.
Zeer aannemelijk is dat [eiseres sub 1] c.s. schade heeft geleden door het inbreukmakend handelen door [gedaagde] . Het is echter, ook volgens [eiseres sub 1] c.s., niet duidelijk hoe groot deze schade is. [eiseres sub 1] c.s. heeft ter zitting betoogd dat dat de schade in ieder geval 20% van de door [gedaagde] genoten omzet bedraagt. Dit is volgens [eiseres sub 1] c.s. het geldende tarief dat zij hanteert als zij een licentie aan een derde verstrekt. Om de hoogte van het schadebedrag te kunnen begroten stelt [eiseres sub 1] c.s. de onder 2.4 bedoelde gegevens nodig te hebben. Omdat deze gegevens nog ontbreken berekent [eiseres sub 1] c.s. in deze procedure haar schade (“zo nodig als voorschot”) volgens de geldende tarieven van Stichting BeeldAnoniem (voorheen Stichting FotoAnoniem). [eiseres sub 1] c.s. wordt niet gevolgd in deze wijze van begroten van de schade. Zoals [eiseres sub 1] c.s. ter zitting zelf ook heeft gesteld worden de tarieven van Stichting BeeldAnoniem in de rechtspraak toegepast in het geval foto’s van fotografen onrechtmatig worden gepubliceerd. [eiseres sub 1] c.s. is geen fotograaf en de [gedaagde] verweten auteursrechtinbreuken betreffen met name de inbreuken op de door [eiseres sub 1] gemaakte schilderijen doordat [gedaagde] diverse werken van [eiseres sub 1] aanbiedt voor het schilderen op nummer. Deze voorgestelde berekening van het voorschot past dus niet bij de inbreuk.