IEF 18000

Verslag debat ‘Werken voor een kratje bier’ - Over auteursrechten met politici en makers

Platform Makers, Verslag debat ‘Werken voor een kratje bier’ - Over auteursrechten met politici en makers, 27 september 2018. In vervolg op het u eerder toegezonden boekje “Werken voor een kratje bier” en onze schriftelijke reactie op de brief van Minister Dekker, organiseerde Platform Makers donderdag 27 september in Nieuwspoort onder dezelfde titel een debat waarin makers hun ervaringen in de contractpraktijk deelden met beleidsmakers. De bijeenkomst organiseerden wij voorafgaand aan het Algemeen Overleg Auteursrecht op 4 oktober met de bedoeling u de ervaringen mee te kunnen geven.

Deel 1 Makers
Focus van de makers
Gezamenlijk belang
De macht van de makers
Ideale situatie over drie jaar

Deel 2 Beleidsmakers
Reacties op de makers
Angstcultuur
Systeemcrisis
Wat moet beter?

Tot besluit
Overigens merkt een maker op, dat er ook op het gebied van het filmauteursrecht sprake is van een inkomensval van sommige groepen. Het hoofdmakersverhaal is in de nieuwe wet niet goed gedefinieerd. Angad-Gaur geeft desgevraagd aan, dat dit inderdaad vreemd is gelopen. In de oorspronkelijke consultatietekst van het filmartikel (45d lid 2) was sprake van een grotere groep makers. Dit is om onduidelijke redenen gewijzigd. Een deel van de Tweede Kamer heeft hier ook commentaar op gehad, waaronder vertegenwoordigers van D66 en de SP. Het was een van de redenen waarom een tussenevaluatie aan de Kamer werd toegezegd.

Vast staat dat de makers centraler moeten worden gesteld in de culturele sector, concludeert Van der Linden. Op 4 oktober vindt er Algemeen Overleg Auteursrecht plaats in de Tweede Kamer. Angad-Gaur is benieuwd naar de uitkomsten van het overleg. Een ding is volgens hem zeker:
zolang beleidsmakers denken dat auteursrechten en creativiteit een hobby zijn, is er nog een lange weg te gaan.