IEF 16054

Usenetproviders moeten identificerende gegevens van (inmiddels oud-) klanten verschaffen

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 22 juni 2016, IEF 16054 (Stichting BREIN tegen Eweka Internet Service en Usenetter)
Auteursrecht. Gedaagden zijn usenetproviders en beheren online platform voor het uitwisselen van digitaal materiaal. Onder de tag Dieselandblack worden net uitgebrachte ebooks en tijdschriften aangeboden, downloaders van content wordt gevraagd om ebooks te delen, die worden ontdaan van kenmerken die naar koper zouden verwijderen en weer gedeeld. Brein vordert met succes om identificerende gegevens te verschaffen van (voormalige) klanten onder deze alias en een opvolgende alias "Madammeke", "Lucifer". Onder omstandigheden kan op een usenet provider de rechtsplicht rusten indien (1) voldoende aannemelijk is dat de content onrechtmatig en schadelijk is, (2) een reëel belang is bij de verkrijging, (3) dat er geen minder ingrijpende mogelijkheid bestaat om de gegevens te achterhalen en (4) dat er een afweging plaatsvindt van de betrokken belangen. "Een zichzelf respecterende Usenetprovider wil immers niet geassocieerd worden met grootschalig onrechtmatig handelen."

4.6. De voorzieningenrechter verwerpt dit verweer. Zowel Eweka als Usenetter zijn door Brein aangesproken met een verzoek om afgifte van de gegevens toen er nog wel sprake was van een klantrelatie met de bewuste persnen en inde inbreukmakende materialen nog via hun servers werden verspreid. Zeker in het licht van de grootschaligheid van de inbreuk die door deze personen werd gemaakt op de rechten van degenen die zijn aangesloten bij Brein en het daarvoor door Brein aangereikte materiaal, had het op de weg van Eweka en Usenetter gelegen de gevraagde gegevens terstond na kennisname van dat bewijsmateriaal aan Brein af te geven. Een zichzelf respecterende Usenetprovider wil immers niet geassocieerd worden met dergelijk grootschalig onrechtmatig handelen door doortoe de gelegenheid te bieden. Zowel Eweka als Usenetter had om die reden dan ook toen reeds de gevraagde gegevens moeten verstrekken en kan zich er derhalve thans niet achter verschuilen dat er inmiddels geen klantrelatie meer bestaat met de betrokken personen. Dit daargelaten de vraag of het op verzoek van Brein bewaren van (alleen) de onderhavige klantgegevens in deze omstandigheid strijdig is met de privacyrichtlijnen.