DOSSIERS
Alle dossiers
Gepubliceerd op woensdag 24 november 2021
IEF 20355
||
3 nov 2021
3 nov 2021, IEF 20355; (Too Good to Go en Albert Heijn), https://www.ie-forum.nl/artikelen/uiting-in-strijd-met-milieu-reclame-code

Uiting in strijd met Milieu Reclame Code

RCC 3 november 2021, IEF 20335, RB  3569; Dossiernr: 2021/00432 (Too Good to Go en Albert Heijn) Buitenreclame. De klacht betreft een reclame-uiting op een digitaal scherm op het treinstation met de tekst “De #1 oplossing tegen klimaatverandering = minder voedsel verspillen”. De klacht houdt in dat de tekst onwaar is en ertoe kan leiden dat consumenten via de app van adverteerder 1 eten bestellen, terwijl ze dat wellicht niet hadden gedaan als niet op deze misleidende wijze reclame was gemaakt. Omdat de bestreden uiting refereert aan milieuaspecten wordt de uiting getoetst aan de Milieu Reclame Code (MRC). Volgens artikel 3 van de MRC moet de juistheid van een milieuclaim door de adverteerder aangetoond worden. De gemiddelde consument zal de reclame-uiting zo zou kunnen begrijpen dat het verspillen van voedsel op zich de nummer 1 oorzaak van klimaatverandering is.

Om dat te bewijzen heeft Too Good to Go zich beroepen op uitkomsten in een rapport van Project Drawdown. Dit is echter niet toegelicht, laat staan bewezen dat de uitkomsten van dat rapport zwaarder wegen dan de uitkomsten in bronnen, waarop klaagster zich heeft beroepen. De claim is dan ook onvoldoende bewezen. De voorzitter oordeelt dat de bestreden uiting in strijd met artikel 3 MRC is. Aangezien beide adverteerders hebben aangegeven in de toekomst een bronvermelding op te nemen en dit te controleren, wordt de aanbeveling tegen deze uiting gedaan ‘voor zover nog nodig’.

Kern van de klacht is dat volgens klaagster in de bestreden uiting een verkeerde suggestie wordt gewekt, te weten dat voedselverspilling de nummer 1 oorzaak van klimaatverandering is. Nu de bestreden uiting refereert aan milieuaspecten, namelijk klimaatverandering, zal de uiting worden getoetst aan de Milieu Reclame Code (MRC). Volgens artikel 3 van de MRC moet de juistheid van een milieuclaim door de adverteerder aangetoond worden. Waarbij geldt dat zwaardere eisen aan de bewijslast worden gesteld naarmate de milieuclaim absoluter is geformuleerd. De gemiddelde consument zal, zoals klaagster heeft gesteld, de claim zo kunnen begrijpen dat het verspillen van voedsel op zich de nummer 1 oorzaak van klimaatverandering is. Om dat te bewijzen heeft adverteerder 1 zich beroepen op uitkomsten in een rapport van Project Drawdown. Dit is echter niet toegelicht, laat staan bewezen dat de uitkomsten van dat rapport zwaarder wegen dan de uitkomsten in bronnen, waarop klaagster zich heeft beroepen. De claim is dan ook onvoldoende bewezen.