IEF 17960

Tobias Cohen Jehoram, Carlos van Staveren en Renate Keijser - De Hoge Raad in IE-zaken in de 21e eeuw -

Tobias Cohen Jehoram, Carlos van Staveren en Renate Keijser, De Hoge Raad in IE-zaken in de 21e eeuw. Waar liggen de cassatie(on)mogelijkheden in IE-zaken? BIE juli-aug/2018, p 162 e.v. Het artikel beschrijft de bevindingen uit een analyse van alle IE-arresten van de Hoge Raad sinds 2000. In een notendop zijn deze bevindingen de volgende. Gemiddeld wordt ongeveer 75% van de motiveringsklachten afgewezen. Rechtsklachten hebben echter een aanzienlijk grotere kans van slagen. Het is niet altijd eenvoudig om vast te stellen wat de Hoge Raad als feitelijk oordeel kwalificeert en wat als rechtsoordeel. Dit onderzoek brengt de gehanteerde grenzen in beeld. Daarnaast verschillen de slagingskansen nogal, al naar gelang het betrokken IE-rechtsgebied. In merkenrechtelijke kwesties slaagt ongeveer 45% van de klachten, in auteursrechtelijke kwesties is dit ongeveer 30%. Opvallend is daarbij dat octrooirechtelijke klachten, en die over toepassing van de slaafse nabootsingsleer, slechts een 15% slagingskans hebben. Lees het volledige artikel hier.