IEF 19228

Steunfonds Rechtensector start met tien miljoen euro

Initiatiefnemer Federatie Auteursrechtbelangen is blij met de toezegging van minister Van Engelshoven dat zij 5 miljoen euro aan het Steunfonds Rechtensector beschikbaar zal stellen. Dit fonds beoogt de eerste nood bij professionals in de creatieve industrie die het zwaarst getroffen zijn door de coronacrisis, te verlichten. Voor dit Steunfonds is door deze privaat-publieke samenwerking 10 miljoen euro beschikbaar. Het Steunfonds Rechtensector wordt op dit moment nader uitgewerkt door de Federatie Auteursrechtbelangen en de betrokken collectieve beheersorganisaties. Voor de uitvoering staan diverse sociaal-culturele fondsen van deze organisaties klaar. De uitvoering van het onderdeel Noodfonds Muziek zal vandaag reeds van start gaan.

De Federatie Auteursrechtbelangen, met de drie aangesloten koepels Platform Makers, Platform Creatieve Media Industrie (PCMI) en de vereniging van collectieve beheersorganisaties (VOI©E), heeft het initiatief genomen om rechthebbenden in de rechtensector financieel bij te staan nu activiteiten waaraan zij inkomsten plegen te ontlenen stil zijn gevallen als gevolg van de COVID-19 maatregelen die de overheid heeft moeten treffen.

Al bekend was het initiatief voor een Noodfonds Muziek, een samenwerking tussen Buma/Stemra en Sena, waaraan ook Spotify bijdraagt. Maar ook organisaties van makers van audiovisuele werken, van schrijvers en van makers van beeld nemen deel. De collectieve beheersorganisaties Buma/Stemra, Sena, NORMA, LIRA, VEVAM en Pictoright dragen zorg voor de private financiering van het fonds met 5 miljoen euro. De minister van OCW heeft de verantwoordelijkheid die de sector hierin heeft genomen zodanig gewaardeerd dat zij op 27 mei jl. bekend heeft gemaakt dat zij dit bedrag zal verdubbelen uit de 300 miljoen euro die extra beschikbaar is gekomen voor de culturele sector. Het doel van de overheidsbijdrage is om het creatieve proces van de totstandbrenging van (nieuwe) werken (boeken, journalistieke werken, beeld, muziek en films) te stimuleren.

Het Steunfonds Rechtensector wordt op dit moment nader uitgewerkt door de Federatie Auteursrechtbelangen en de betrokken collectieve beheersorganisaties. Voor de uitvoering staan diverse sociaal-culturele fondsen van deze organisaties klaar. De uitvoering van het onderdeel
Noodfonds Muziek zal vandaag reeds van start gaan. Op www.auteursrecht.nl/federatie is meer informatie te vinden over de manier waarop te werk zal worden gegaan.