IEF 18843

Schorsing van tenuitvoerlegging verstekvonnis

Vzr. Rechtbank Amsterdam 13 juli 2018, IEF 18843 (X tegen Y) Kort geding. X drijft een onderneming waarbij zij muziekvideo's vervaardigt en exploiteert. X heeft onder meer een muziekclip vervaardigd waarbij Z hoofdartiest was. De intro van de muziekclip is geschreven en gezongen door Y die aangesloten is bij Buma/Stemra. Tussen Y en X is een geschil ontstaan over de exploitatie vande muziekclip en de voorwaarden die Y stelde voor zijn toestemming tot exploitatie van het werk. Bij verstekvonnis van 25 april 2018 is X onder andere veroordeeld tot staking van exploitatie op straffe van een dwangsom. X verzet zich tegen het verstekvonnis. Het verweer van X in de verzetprocudure wordt niet kansloos geacht. Dat Y bij de exploitatie niet is genoemd als tekstschrijver en uitvoerder, is gesteld noch gebleken. Dat aan de tweede voorwaarde - het uitbrengen van een ander muziekwerk met Z - niet (tijdig) is, of niet zal worden voldaan, is ook nog maar de vraag. Y maakt misbruik van zijn bevoegdheid het verstekvonnis ten uitvoer te leggen. Die tenuitvoerlegging dient te worden gestaakt totdat in de verzetprocedure is beslist over de vermeende inbreuken op de rechten van Y.

4.6. Niet in geschil is dat Y is aangesloten bij Buma/Stemra. In geval van aansluiting bij Buma/Stemra is gebruikelijk dat de rechthebbende zijn auteursrechten aan Buma/Stemra overdraagt, zodat het maar de vraag is of Y zelf nog wel handhavend kan optreden tegen vermeende auteursrechtinbreuken. Ten aanzien van de naburige rechten geldt dat in de dagvaardiging die tot het verstekvonnis heeft geleid, staat dat Y Z toestemming heeft gegeven voor het gebruik van de door hem ingezongen intro onder de voorwaarden dat Y zou worden vermeld als maker en uitvoerder bij elke exploitatie van ...  en dat Y en Z een ander muziekwerk zouden maken, opnemen en uitbrengen. De verklaring van Z vormt een aanwijzing dat Y onder dezelfde voorwaarden toestemming heeft gegeven voor het gebruik als outro. Dat Y bij de exploitatie door ... niet is genoemd als tekstschrijver en uitvoerder, is gesteld noch gebleken. Dat aan de tweede voorwaarde - het uitbrengen van een ander muziekwerk met Z - niet (tijdig) is, of niet zal worden voldaan, is ook nog maar de vraag. Het debat over deze punten moet nog ten volle voor de rechter in de verzetprocedure worden gevoerd, maar op grond van de nu voorliggende informatie is het verweer van X in de verzetprocedure zeker niet kansloos. 

4.7. Onder de hiervoor besproken omstandigheden maakt Y misbruik van zijn bevoegdheid het verstekvonnis ten uitvoer te leggen. Die tenuitvoerlegging dient dan ook te worden gestaakt totdat in de verzetprocedure is beslist over de vermeende inbreuken op de rechten van Y. Uit praktische overwegingen zal de voorzieningenrechter de tenuitvoerlegging zelf schorsen in plaats van een veroordeling tot staking van de tenuitvoerlegging uit te spreken en aan die veroordeling een dwangsom te verbinden.

4.8. De door X gevorderde opheffing/nihilstelling van de dwangsommen zal worden afgewezen. Een dergelijke beslissing over de dwangsommen is niet aan de executierechter, maar aan de rechter die de dwangsommen heeft opgelegd.

Afbeelding: Skitterphoto, Pixabay.