IEF 17732

Schending zorgplicht door een artiestenmanager

Rechtbank Amsterdam 30 mei 2018, IEF 17732; ECLI:NL:RBAMS:2018:3658 (manager tegen artiest) Contractenrecht. Als randvermelding. Rechtspraak.nl: De manager (eiser) en artiest hadden een mondelinge managementovereenkomst. De manager heeft ook een samenwerkingsovereenkomst voorgesteld. De artiest heeft die managementovereenkomst opgezegd en wil de samenwerkingsovereenkomst niet (verder) nakomen.

De rechtbank oordeelt dat de manager zijn zorgplicht heeft geschonden. Een manager en zijn artiest hebben tot op zekere hoogte altijd een tegenstrijdig belang (bijvoorbeeld als het gaat om het loon van de manager), maar de afspraken in de samenwerkingsovereenkomst gaan veel verder. De manager wordt door de samenwerkingsovereenkomst de gelijkwaardige zakenpartner van de artiest en de manager wordt de wederpartij van de artiest, doordat de artiest van de manager aandelen zou kopen in het bedrijf van (onder anderen) de manager. De voorgestelde samenwerking is nadelig voor de artiest en zijn manager heeft hem niet genoeg gewezen op het belang van onafhankelijk advies. De artiest mocht op deze grond de managementovereenkomst ook opzeggen.

De uitlatingen van de artiest over de manager zijn in deze context niet onrechtmatig. In de media is aandacht geweest voor uitlatingen van de manager over de artiest, maar die zijn juridisch niet relevant.

De vorderingen van de manager worden afgewezen. De artiest is (in reconventie) niet-ontvankelijk in zijn vernietigingsvordering, omdat ook niet in deze procedure betrokken derden partij zijn bij die overeenkomst.