IEF 20458

Schadevergoeding wegens auteursrechtinbreuk afgewezen

Ktr. Rechtbank Midden-Nederland 8 december 2021, IEF 20458; ECLI:NL:RBMNE:2021:6042 (ANP tegen gedaagde) ANP exploiteert een beeldbank met foto’s. Daarin is een foto opgenomen, waarop een deel van het stembiljet voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 staat afgebeeld. Bij de foto staat onder andere vermeld: “Datum 20-02-2017”, “Rechten Editorial”, “Bron ANP” en “Fotograaf [X] ” Gedaagde heeft zonder toestemming van ANP een uitsnede van de foto in bewerkte vorm op haar website geplaatst. ANP vordert nu dat de gedaagde wordt veroordeeld tot betaling van € 500,00 aan schadevergoeding wegens auteursrechtinbreuk. Gedaagde voert hiertegen verweer en betwist o.a. dat de rechten op de foto aan ANP toekomen en dat ANP de opgevoerde schade heeft geleden.

De kantonrechter oordeelt dat ANP onvoldoende heeft aangevoerd en onderbouwd om te kunnen aannemen dat zij gerechtigd is om deze rechtsvordering in te stellen wegens auteursrechtinbreuk op de foto. Vaststaat dat X de foto heeft gemaakt. Hij staat in de beeldbank van ANP ook vermeld als de fotograaf. Niet is gesteld of gebleken dat hij de foto heeft gemaakt terwijl hij in dienst was van ANP. Dit brengt mee dat de auteursrechten op de foto op grond van de hoofdregel van artikel 1 Auteurswet aan X toekomen. Op grond van artikel 2 Auteurswet is voor zowel overdracht van auteursrechten als het verlenen van een exclusieve licentie een akte vereist. ANP had daarom moeten aantonen dat zij via zo’n akte rechten op de foto overgedragen heeft gekregen. Dat heeft zij nagelaten, het gevorderde wordt om die reden afgewezen.

3.5. Naar het oordeel van de kantonrechter heeft ANP, mede gelet op het verweer van [gedaagde] , onvoldoende aangevoerd en onderbouwd om aan te kunnen nemen dat zij gerechtigd is om deze rechtsvordering in te stellen wegens auteursrechtinbreuk op de foto. Vast staat dat [A] de foto heeft gemaakt. Hij staat in de beeldbank van ANP ook vermeld als de fotograaf. Niet is gesteld of gebleken dat hij de foto heeft gemaakt terwijl hij in dienst was van ANP. Dit brengt mee dat de auteursrechten op de foto op grond van de hoofdregel van artikel 1 Auteurswet aan [A] toekomen. De in de Auteurswet genoemde uitzonderingen daarop doen zich hier niet voor. Op grond van artikel 2 Auteurswet is voor zowel de (gehele of gedeeltelijke) overdracht van auteursrechten als het verlenen van een exclusieve licentie een akte vereist. Het had daarom op de weg van ANP gelegen om te stellen en aan te tonen dat zij via zo’n akte rechten op de foto overgedragen heeft gekregen. Dat heeft zij nagelaten. Het gevorderde moet om die reden al worden afgewezen.