IEF 20451

Schadevergoeding vanwege auteursrechtinbreuk toegewezen

Rechtbank Midden-Nederland 8 december 2021, IEF 20451; ECLI:NL:RBMNE:2021:5887 (Auteursrechtinbreuk) Eiser is professioneel fotograaf en heeft een foto gemaakt. Gedaagde heeft op enig moment deze foto op zijn website geplaatst. Eiser stelt dat gedaagde hierdoor inbreuk heeft gemaakt op zijn auteurs- en persoonlijkheidsrechten op de foto waardoor eiser schade geleden. Eiser vordert veroordeling van gedaagde tot betaling van € 1.135,00. De kantonrechter veroordeelt gedaagde tot een schadevergoeding van € 360,00. Dit bedrag staat gelijk aan de door eiser gemiste licentievergoeding.

4.5. Nu de schade niet exact is vast te stellen, zal deze begroot moeten worden op een wijze die het meest in overeenstemming is met de aard van de geleden schade. Uitgangspunt bij deze begroting is dat [eiser] ten minste aanspraak kan maken op een bedrag dat gelijk is aan de gemiste licentievergoeding. [eiser] stelt primair dat hij voor het door [gedaagde] gemaakte commerciële gebruik van zijn foto’s op diens website per foto, per jaar (waarbij een gedeelte van een jaar als een heel jaar geldt) een tarief hanteert van € 360,00. Dit bedrag komt de kantonrechter niet onredelijk voor, nu er niet van uit kan worden gegaan dat [gedaagde] zich heeft gehouden aan de voorwaarden voor het gebruik van een voor hem prijstechnisch gunstigere CC BY-SA 4.0 licentie (o.a. naamsvermelding en het plaatsen van een link naar de licentie). Evenmin bestaat er aanleiding om aan te knopen bij de door [gedaagde] genoemde lagere tarieven van bijvoorbeeld € 24,95 voor een losse in opdracht gemaakte foto. [eiser] heeft onweersproken aangevoerd dat dit tarief alleen geldt voor foto’s voor niet-commercieel gebruik. Het bedrag van € 360,00 zal dan ook worden toegewezen.