IEF 19743

Rudi Holzhauer: AI en IE in breder perspectief

Begin vorig jaar besprak Rudi Holzhauer de tafelrede van Berber Brouwer tijdens het IE-diner, die op passende en pakkende wijze de donkere wolken van AI boven het auteursrecht schetste. In zijn blog van 15 januari jl. gaat hij wat dieper in op het onderwerp IE en AI, mede aan de hand van twee scripties en een onderzoekspaper en een oratie. In zijn laatste blog van 30 januari jl. bespreekt hij onder meer het onderwerp 'De robots komen' uit Filosofie Magazine en de oprichting van de NVAIR.
Holzhauer verwacht dat AI de nodige impact kan en zal hebben op IE. Niet alleen intrinsiek vanwege de technologische component, maar ook rechtspolitiek bij het nadenken over de rationales van IE.