IEF 19727

Recht op vrije meningsuiting weegt zwaarder

Rechtbank Limburg 13 januari 2021, IEF 19727, IT 3389; ECLI:NL:RBLIM:2021:373 (Metroprop c.s. tegen Socialistische Partij) Metroprop is eigenaar van diverse panden in Heerlen. Sinds 2018 is SP de eigenaar van een website, waarop de volledige naam en foto getoond wordt van Metroprop. Volgens SP bezit Metroprop minimaal 40 panden in Heerlen-centrum “waarvan een groot deel leegstaat en verloedert”. Op de Facebookpagina van SP staat een bericht met een foto van de verkiezingsposter van Metroprop met daaronder de hastags #leegstandskoning #eigenbelang. Metroprop stelt zich op het standpunt dat de publicaties de reputatie van Metroprop schaden en daarom onrechtmatig zijn. Het recht van Metroprop op privacy is een persoonlijkheidsrecht en zou moet prevaleren boven de vrijheid van meningsuiting. 

Ook zou er sprake zijn van strijd met de AVG en de Auteurswet door het portret openbaar te maken en persoonsgegevens te vermelden. Volgens SP zoekt eiser de publiciteit vaak op en geniet hij bij het publiek een brede bekendheid. Ook is de website een initiatief vanuit maatschappelijke betrokkenheid. Hierdoor zouden de publicaties niet onrechtmatig zijn. De vordering van Metroprop wordt afgewezen, doordat hij als publiek figuur meer te dulden zou moeten hebben. De uitlatingen en het gebruik van het portret zijn in het kader van het publieke debat dan ook niet onrechtmatig.

4.2. [eiser sub 2] heeft niet voldoende duidelijk gemaakt waarom gedaagden hem niet mogen volgen waar hij zelf ook geen onderscheid maakt tussen de ‘bestuurder [eiser sub 2] ’ en ‘de privé persoon [eiser sub 2] ’. Gelet daarop wordt voorbijgegaan aan de stelling van [eiser sub 2] dat onderscheid moet worden gemaakt tussen hem als privé persoon en als bestuurder.

4.3.1. Met het (bewust) opzoeken van de publiciteit en het in de publiciteit zijn, is [eiser sub 2] aan te merken als een publieke persoon, hetgeen met zich brengt dat [eiser sub 2] meer heeft te dulden dan een privé persoon.

Dat hij, zoals Metroprop c.s. bij de gemeenteraadverkiezingen in 2018 op een onverkiesbare plaats stond, maakt dit niet anders, alleen al niet omdat het feit blijft dat hij is vermeld op een openbare lijst. Daarnaast kunnen mensen op een onverkiesbare plaats aan de hand van voorkeurstemmen alsnog worden gekozen.

4.4.4. De rechtbank komt op grond van hetgeen zij heeft overwogen onder 4.4.1. tot en met 4.4.3. tot het oordeel dat de gegevens als gepresenteerd op de website en de facebook pagina niet onjuist en daarmee - op zichzelf - niet onrechtmatig zijn. De vraag die voorts rijst is: mocht SP c.s. ook al zijn de gegevens niet onjuist deze op internet en facebook zetten? Naar het oordeel van de rechtbank dient deze vraag bevestigend te worden beantwoord.

4.6. De rechtbank is van oordeel, daarbij alle omstandigheden in onderling verband en samenhang beschouwend, dat de uitlatingen en het gebruik van het portret op de website of op facebook in het kader van het publieke en politieke debat niet onrechtmatig zijn. Het recht op vrije meningsuiting van SP c.s. weegt in onderhavige zaak zwaarder dan het recht op bescherming van het recht op eerbiediging van het privéleven. De rechtbank wijst de vorderingen dan ook af.