IEF 19584

Oproep nominaties VIE-prijs 2021

De Vereniging voor Intellectuele Eigendom (VIE) reikt jaarlijks de VIE-prijs uit van € 2.500,- aan een jonge auteur van een publicatie die een wezenlijke of vernieuwende bijdrage levert aan de kennis en het begrip van het intellectuele eigendomsrecht of het ongeoorloofde mededingingsrecht in Nederland. Voor de VIE-prijs komen artikelen in aanmerking die zijn geschreven in het Nederlands of Engels, die binnen vijftien maanden voorafgaand aan de uitreiking van de prijs zijn gepubliceerd en door een auteur zijn geschreven die op dat moment niet ouder was dan 35 jaar.

Tijdens het IE Symposium Online op 17 maart 2021 zal deze prijs weer worden uitgereikt. Publicaties of nominaties (met een afschrift van de desbetreffende publicatie als bijlage) dienen uiterlijk 29 januari 2021 te zijn ingediend bij het secretariaat van AIPPI onder vermelding van ‘VIE-prijs’ via e-mail: secretariaat@aippi.nl.
Ga voor meer informatie en de voorwaarden naar de website van de vereniging.