DOSSIERS
Alle dossiers
Gepubliceerd op maandag 31 mei 2021
IEF 19982

Artikel ingezonden door Dirk Visser, Visser Schaap & Kreijger en hoogleraar intellectuele eigendomsrecht in Leiden.

Oproep aan alle erfgoedinstellingen en commerciële filmproducenten

Oproep aan alle erfgoedinstellingen in Nederland: Meld de films uit uw archief in Alicante. Dan kunt u ze waarschijnlijk zes maanden later online zetten. Oproep aan alle commerciële filmproducenten: Maak tijdig gebruik van de opt-out mogelijkheid.

Op 7 juni 2021 treedt er een nieuw artikel 18c Auteurswet in werking:
‘1. Als inbreuk op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet beschouwd het voor niet-commerciële doeleinden beschikbaar stellen voor het publiek van het werk door een cultureel erfgoedinstelling 4 mits:
1° het werk niet in de handel verkrijgbaar is;
2° het werk permanent deel uitmaakt van de collectie van de erfgoedinstelling;
3° het werk beschikbaar wordt gesteld op een niet-commerciële website; en
4° de naam van de maker wordt vermeld, tenzij dit niet mogelijk blijkt.’

Lees verder.