IEF 17536

Oostenrijkse Oberlandesgericht: Vorderingen FKP zijn naar Russisch recht verjaard

Oberlandesgericht Linz (Oostenrijk) 14 februari 2018, IEF 17536 (Spirit tegen FKP) Merkenrecht. In Nederland heeft het Gerechtshof Den Haag op 9 januari 2018 arrest gewezen [zie IEF 17411] in de procedure tussen Spirits International B.V. (“Spirits”) en de Russische staatsonderneming FKP Sojuzplodoimport (“FKP”). Dit geschil ziet op het eigendom van de Benelux wodkamerken “Stolichnaya” en “Moskovskaya”. In dit geschil is met name het volgende van belang. In 1992 is de Russische staatsvennootschap “VVO” getransformeerd naar de private onderneming “VAO” (de rechtsvoorganger van Spirits). Privatiseringen van staatsvennootschappen waren destijds gebruikelijk in Rusland. Door de transformatie zijn de merken “Stolichnaya” en “Moskovskaya” van de VVO overgedragen aan de VAO. Partijen twisten erover of de transformatie van de VVO naar de VAO destijds rechtsgeldig heeft plaatsgevonden en of de merken “Stolichnaya” en “Moskovskaya” rechtsgeldig aan de VAO zijn overgedragen. Spirits stelt onder meer dat de vordering van FKP - dat de transformatie niet rechtsgeldig heeft plaatsgevonden - naar Russisch recht inmiddels is verjaard. Het Gerechtshof Den Haag oordeelde in zijn arrest dat het beroep van FKP op een ongeldige transformatie niet wordt beperkt door een verjaringstermijn en dat geen geldige transformatie heeft plaatsgevonden.

In een parallelle procedure in Oostenrijk dient het Oostenrijkse Hof (Oberlandesgericht Linz) over dezelfde kwestie te beslissen ten aanzien van de Oostenrijkse wodkamerken “Stolichnaya” en “Moskovskaya”. Ook in Oostenrijk twisten partijen over de vraag of de transformatie van de VVO naar de VAO rechtsgeldig heeft plaatsgevonden. In Oostenrijk heeft het Oberlandesgericht op 14 februari 2018 arrest gewezen. Het Oberlandesgericht neemt expliciet afstand van de redeneringen van de Nederlandse rechters. Het Oberlandesgericht is van mening dat het feit dat de transformatie jarenlang door beide partijen als voltooid werd beschouwd door de Nederlandse rechters wordt genegeerd. Ook oordeelt het Oberlandesgericht dat de gevolgen van een niet-voltooide, dan wel ongeldige transformatie onderhevig zijn aan een verjaringstermijn. Naar Russisch recht geldt een verjaringstermijn van 10 jaar. In tegenstelling tot de Nederlandse rechters wijst het Oberlandesgericht alle vorderingen van FKP dan ook af nu deze naar Russisch recht zijn verjaard.