DOSSIERS
Alle dossiers
Gepubliceerd op vrijdag 16 februari 2018
IEF 17510
Rechtbank Rotterdam ||
14 feb 2018
Rechtbank Rotterdam 14 feb 2018, IEF 17510; (X Studio tegen Y), https://www.ie-forum.nl/artikelen/onrechtmatig-door-onterecht-ex-man-te-beschuldigen-van-kindermishandeling-tegenover-priv-en-zakelijk

Uitspraak ingezonden door Matthijs Kaaks, Boekx.

Onrechtmatig door onterecht ex-man te beschuldigen van kindermishandeling tegenover privé en zakelijke relaties

Rechtbank Rotterdam 14 februari 2018, IEF 17510 (X Studio tegen Y) Mediarecht. Onrechtmatige daad. X en Y hebben een affectieve relatie gehad, waaruit een zoon is geboren. De relatie is ten einde gekomen en op die dag is X beschuldigd van mishandeling van hun kind. Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling heeft onderzoek afgesloten waar "geen zorgsignalen naar voren zijn gekomen". De au-pair heeft later aangegeven gedwongen X valselijk te hebben beschuldigd van mishandeling. Iemand betichten van kindermishandeling tegenover de beschuldigde zelf en tegenover de wederzijdse zakelijke relaties van partijen vormt een inbreuk op diens persoonlijke levenssfeer. De rechtbank verklaart voor recht dat Y jegens X onrechtmatig heeft gehandeld door X sinds 1 april 2016 te beschuldigen van kindermishandeling tegenover derden die behoren tot de zakelijke en privérelaties. Immateriële schadevergoeding van €1.000 en proceskostenveroordeling €3.134,42.

Afbeelding: CC0 Public Domain Free for commercial use Link referral required