IEF 19880

Normatief ingevuld verwarringsgevaar bij beschrijvende handelsnamen het enige inbreukcriterium

Dirk Visser

Dirk Visser schrijft in Bedrijfsjuridische berichten (Bb) over de uitspraak DOC tegen Dairy Partners. Hoge Raad 19 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:269 [IEF 19773].
Voor de beantwoording van de vraag of de houder van een oudere handelsnaam het gebruik van een jongere handelsnaam kan verbieden is ook bij beschrijvende handelsnamen het wettelijk criterium van ‘verwarringsgevaar’ het enige vereiste. Bijkomende onrechtmatige omstandigheden zijn niet vereist. Wél dient rekening te worden gehouden met de ‘vrijhoudingsbehoefte’, het gerechtvaardigde belang van derden om beschrijvende namen te kunnen gebruiken.

Lees hier het gehele artikel uit Bb.
Dirk Visser is advocaat bij Visser Schaap & Kreijger en hoogleraar Intellectuele Eigendomsrecht aan de Universiteit Leiden.