DOSSIERS
Alle dossiers
Gepubliceerd op vrijdag 8 november 2019
IEF 18807
||
, IEF 18807; https://www.ie-forum.nl/artikelen/noot-seignette-bij-hof-dutch-film-works-ziggo

Artikel ingezonden door Jacqueline Seignette, Höcker advocaten.

Noot Seignette bij Hof Dutch Film Works Ziggo

Anoniem illegaal downloaden – een grondrechtelijk beschermd belang?
Reactie op Hof Arnhem-Leeuwarden 6 november 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:9352 (Dutch Film works/Ziggo).

Het Hof Arnhem-Leeuwarden deed op 6 november uitspraak in de zaak van Dutch Film Works (DFW) tegen internet provider Ziggo [IEF 18806, IT 2935]. DFW wil  internet gebruikers aanpakken die illegaal films downloaden en uploaden met behulp van BitTorrent. Daartoe vraagt zij Ziggo om de NAW gegevens van de betreffende klanten te verstrekken. Ziggo wil deze niet geven. Het Hof Arnhem- Leeuwarden oordeelt dat Ziggo dat ook niet hoeft te doen omdat DFW onvoldoende inzichtelijk heeft gemaakt welke actie zij precies tegen welke klant gaat nemen en welke bedragen zij precies gaat vorderen. Die informatie is volgens het Hof nodig om te kunnen toetsen of de actie passend is in het licht van het grondrechtelijk verankerde privacybelang van de Ziggoklant. Het Hof vraagt zich daarbij af of schadevergoeding en kostenveroordeling wel passend zijn gezien de “zeer geringe” schade die de rechthebbende per downloader lijdt. Een vergaande uitspraak waarmee het Hof lijkt te willen zeggen: handen af van de downloadende internet consument. Maar op grond van welk grondrechtelijk belang precies?

De Handhavingsrichtlijn van de Europese Unie bepaalt welke maatregelen rechthebbenden kunnen vorderen met het oog op een effectieve rechtsbescherming. Onder deze maatregelen valt het recht op informatie (artikel 8). De rechter kan op grond hiervan een bevel opleggen aan een inbreukmaker om alle gegevens te verstrekken die hem bekend zijn omtrent de herkomst en distributiekanalen van de inbreukmakende goederen of diensten, waaronder NAW gegevens. Dit bevel kan ook worden opgelegd aan een derde die op commerciële schaal diensten verleent die bij de inbreuk worden gebruikt. Dit recht op informatie laat eventuele ruimere rechten op informatie in de nationale wetgeving onverlet. Ook laat het recht op informatie de regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens onverlet (artikel 8 lid 3 Handhavingsrichtlijn).
Lees hier verder.