IEF 20226

Noot Allard Ringnalda onder Östgötatrafiken

Annotatie van Allard Ringnalda onder HvJ EU 8 oktober 2020, Aktiebolaget Östgötatrafiken tegen Patent- och registreringsverket, [IEF 19470]. Deze annotatie verscheen eerder in Berichten Industriële Eigendom (BIE).

Östgötatrafiken heeft inschrijving verzocht van beeldmerken die bestaan uit tweedimensionale (grafische) elementen die zijn aangebracht op een bepaalde positie op voertuigen die in stippellijnen zijn weergegeven. De vraag is of deze tekens samenvallen met het uiterlijk van de waar zodat zij alleen onderscheidend vermogen geacht kunnen worden te hebben indien zij significant afwijken van wat de betrokken sector gangbaar of normaal is. Het Hof antwoordt eerst dat van dergelijk samenvallen ook sprake kan zijn bij tekens die als merk voor een dienst worden ingeschreven.
Lees verder >>