IEF 18393

Nine Bennink - Noot over 1019h Rv onder drie fotozaken

Nine Bennink, Noot onder drie fotozaken, IEF 18393. Noot onder IEF 18309; IEF 18274 en IEF 18337. (...) Er bestaat helaas na de omzetting in 2006 dus nog geen helderheid over de toepassing van dit artikel. In de tussentijd moeten wij ons zien te redden met casuïstische rechtspraak en verschillende uitleg over de begrippen ‘desgevorderd’, ‘billijkheid’ (slaat op de vraag of de toewijzing van de kostenveroordeling billijk is) en ‘redelijk en evenredig’ (slaat op de vraag of de hoogte van de kosten redelijk en evenredig zijn). Dat valt niet mee, zoals ook de onderhavige vonnissen laten zien. Lees verder