IEF 19002

Nieuwe commentaren Auteurswet door prof. mr. F.W. Grosheide, mr. M. de Zwaan en mr. C. Kan op IE-C

Er zijn drie nieuwe commentaren gepubliceerd op IE-C. De commentaren hebben betrekking op de inleiding van de Auteurswet en de artikelen 1 en 18a  van de Auteurswet. 

De inleiding Auteurswet van prof. mr. F.W. Grosheide ziet op de achtergrond en plaatsbepaling van het auteursrecht.

Commentaar op artikel 1 Aw van prof. mr. F.W. Grosheide heeft betrekking op de begripsbepaling en vereisten, onder meer het ontstaan, makerschap en de werktoets.

Commentaar op artikel 18a Aw van mr. M. de Zwaan en mr. C. Kan heeft betrekking op de vereisten ‘incidentele verwerking’ en ‘van ondergeschikte betekenis’ van het artikel.

De commentaren zijn te vinden op: https://www.ie-c.nl onder ‘auteursrecht’.