IEF 20414

Nieuw: Multidisciplinaire aspecten van digital security

In januari verschijnt bij deLex het vijfde boek uit de reeks Multidisciplinaire aspecten: Multidisciplinaire aspecten van digital security, onder redactie van Natascha van Duuren, Jan Nienhuis en Victor de Pous. De bundel beoogt inzichten te bieden in de brede aspecten van de beveiliging van digitalisering, de status quo daarvan en een meer geavanceerde bewustwording alsook additionele kennis te creëren bij de doelgroep: professionals (ongeacht expertise, werkterrein en branche), bestuurders bij overheidsorganisaties en politici. Ook digital security is bij uitstek een onderwerp dat een brede, multidisciplinaire benaderingswijze vereist. Het is immers zaak de talloze vraagstukken en uitdagingen die verband houden met beveiligingsmaatregelen en risicomanagement in en voor de digitale ruimte, niet alleen technisch of juridisch te beschouwen. Alleen een brede, multidisciplinaire aanpak kan onze digitale weerbaarheid vergroten, de gevolgen van digitale calamiteiten beperken en maatschappelijke, sectorale, organisatorische en/of persoonlijke ontwrichting als gevolg van deze incidenten voorkomen.