IEF 19792

Nieuw kwartaalbericht CvTA

Het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs-en naburige rechten (CvTA) heeft een nieuw kwartaalbericht gepubliceerd.
Lees verder.