IEF 19846

Nieuw commentaar Auteurswet en BVIE op IE-C

Nieuw commentaar gepubliceerd in de databank Intellectuele Eigendom Commentaren (IE-C). Het commentaar, geleverd door Willem Grosheide en Merel Teunissen, heeft betrekking op artikel 10 Deel II Auteurswet. Het commentaar, geleverd door Peter Blok, heeft betrekking op artikelen 4.5 t/m 4.8 BVIE. Het commentaar is te vinden op www.ie-c.nl.