IEF 20003

Nieuw auteurscontractenrecht 2021

Dirk Visser

Per 7 juni 2021 is het auteurscontractenrecht veranderd. Auteurs, uitvoerende kunstenaars, uitgevers, producenten en opdrachtgevers worden geconfronteerd met nieuwe regels en nieuwe onzekerheden ten gevolge van Europese harmonisatie. In deze bijdrage geeft Dirk Visser een overzicht van de veranderingen en hoe hier in de praktijk het beste mee kan worden omgegaan.
Lees verder.