IEF 20271

Naam-adres-tekst op product na afloop distributieovereenkomst

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12 oktober 2021, IEF 20271; ECLI:NL:GHSHE:2021:3084 (JBH tegen J Beverly Hills) J Beverly Hills is een Amerikaanse onderneming die luxe haarverzorgingsartikelen verkoopt onder het handelsmerk 'J Beverly Hills'. JBH heeft in 2014 een distributieovereenkomst gesloten met J Beverly Hills, waarbij de producten op de Nederlandse markt terecht kwamen. Per juni 2020 werd deze overeenkomst beëindigd door JBH. JBH heeft J Beverly Hills sindsdien diverse malen schriftelijk bericht dat zij geen toestemming geeft voor het gebruik van haar handelsnaam en adresgegevens, echter is dit niet gestaakt. In het bestreden vonnis heeft de voorzieningenrechter de vorderingen van JBH afgewezen. JBH voert in hoger beroep aan dat het gebruik door J Beverly Hills van de naam en het adres van JBH op de producten, terwijl deze producten niet door langer JBH zijn geïmporteerd, JBH blootstelt aan claims. Deze claims kunnen zowel van afnemers als toezichthouders komen. Het hof overweegt dat de producten met de vermelding erop uit de voorraad komen van de tijd dat de distributieovereenkomst nog actief was. Het is daarom voornamelijk aan JBH zelf te wijten dat J Beverly Hills op het moment van beëindiging van de overeenkomst nog een aanzienlijke voorraad producten had. Deze grieven falen dan ook.

3.6.5. Het is daarom voornamelijk aan JBH zelf te wijten dat J Beverly Hills op het moment van beëindiging van de overeenkomst nog een aanzienlijke voorraad producten had waarop de naam-adres-tekst van JBH stond. Dat deze voorraad een aanzienlijke waarde vertegenwoordigde is voldoende aannemelijk. J Beverly Hills heeft, mede gelet op de wijze waarop de restvoorraad tot stand is gekomen en de wijze waarop de overeenkomst is geëindigd, een gerechtvaardigd belang bij het alsnog binnen een redelijke uitloopperiode kunnen verkopen van deze voorraad zonder daaraan ingrijpende aanpassingen te hoeven doen zoals het verwijderen of overstickeren van bestaande producten. Zoals J Beverly Hills terecht aanvoert, diende JBH er bij gebrek aan een voorziening in de distributieovereenkomst, bovendien rekening mee te houden dat na het einde van de overeenkomst haar naam-adres-tekst nog enige tijd op producten zou staan die niet meer door JBH in het verkeer werden gebracht.

3.6.6. Verder heeft J Beverly Hills voldoende aannemelijk gemaakt, met haar toelichting over de aanvang en voortgang bij de aanpassing van de nieuwe producten en het door haar overgelegde materiaal van de nieuwe producten met daarop de naam-adres-tekst van haar nieuwe importeur, dat het gebruik van de naam-adres-tekst van JBH beperkt is gebleven tot producten uit de voorraad die resteerde bij beëindiging van de overeenkomst met JBH.