IEF 19288

'Muziekprofessionals lopen tachtig procent van hun inkomsten mis'

Koen de Groot is onderzoeker/data-analist bij de NVPI, de brancheorganisatie van de entertainmentindustrie. De Groot coördineerde een  spoedonderzoek door onderzoeksbureau IPSOS naar de gevolgen van de coronacrisis voor muziekprofessionals. Dit alles in opdracht van Sena en Buma/Stemra.

Wat was de reden van dit onderzoek?
“Sena en Buma/Stemra hebben een Noodfonds opgezet en wilden vooraf inzicht hebben in de omzetderving van de muziekprofessionals en hun opinie over de steunmaatregelen van de overheid. Zijn die maatregelen voldoende om op de been te blijven? We hebben specifieke vragen gesteld over de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandige Ondernemers (TOZO) en de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) omdat we willen weten in welke mate er gebruik van wordt gemaakt of waarom men er geen gebruik van maakt. Het onderzoek is uitgestuurd naar 11.460 mensen en 2035 respondenten hebben de enquête ingevuld. Dat is behoorlijk veel en grotendeels representatief voor het totaal aantal leden bij Sena en Buma/Stemra.”

Wat zijn de meest significante uitkomsten van het onderzoek?
“Wat opvalt is dat de ondervraagde muziekprofessionals 80% van hun inkomsten mislopen en dat 80% als freelancer of zzp’er werkt. Dat komt waarschijnlijk door het strengere overheidsbeleid voor musici en de muziekindustrie na de financiële crisis van 2008. Daardoor zijn meer mensen als zzp’er gaan werken en je ziet nu dat dit grote nadelen met zich meebrengt. Veel mensen komen niet in aanmerking voor de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) maar, om uiteenlopende redenen, ook niet voor de andere regelingen. Zo hebben veel respondenten geen vestigingsadres voor hun bedrijf omdat ze thuis werken waardoor ze niet voor een TOGS-uitkering in aanmerking komen. Dat zijn lullige dingen waardoor mensen geld mislopen.”

Wil men een Noodfonds?
“Ja, 70% van de respondenten wil een Noodfonds. Driekwart geeft aan dat er te weinig aandacht van de overheid is voor de muziekbranche. Mensen kunnen zich niet vinden in de huidige steunmaatregelen van de overheid en voelen bijna de noodzaak om van het Noodfonds gebruik te gaan maken. Er is veel onzekerheid in de muziekindustrie omdat mensen zo afhankelijk zijn van evenementen. Maar minister De Jonge zegt dat evenementen misschien pas weer mogelijk worden als er een vaccin is. Dat is voor veel muziekprofessionals misschien wel een reden om werk buiten de culturele sector te gaan zoeken; 30% van de respondenten heeft nu ook al werk buiten de cultuursector maar dan alleen om wat bij te verdienen. Het onderzoek geeft aan dat de nood hoog is en er snel iets moet gebeuren. Wij hopen dat we dat met deze onderzoeksresultaten ook inzichtelijk hebben gemaakt voor de politieke partijen in Den Haag. Sena en Buma/Stemra hebben het in ieder geval goed opgepikt door het Noodfonds op te zetten.”

Je onderzoekt voor de NVPI de trends in de markt. Kun je nog wat zeggen over de muziekmarkt in coronatijden?
“Spotify wordt wat meer gebruikt door consumenten maar niet zoveel als bijvoorbeeld Netflix dat 50% meer wordt gebruikt. Streamingdiensten worden in dit soort tijden natuurlijk van grotere waarde maar voor artiesten is dat een schrale troost omdat zij vooral inkomsten hebben uit live
optredens.”

Auteur: Anita Verheggen.
Bovenstaand interview met Koen de Groot verscheen eerder in Sena Performers Magazine 2, 2020.